StoryEditorINTERWENCJE ZSRP

Jak podsumowuje kontrolę w zakresie jakości handlowej jabłek ZSRP?

04.01.2023., 10:37h

Związek Sadowników Rzeczpospolitej Polskiej interweniował w sprawie doniesień o sprzedaży w marketach jabłek, których jakość pozostawiała wiele do życzenia. Czas na podsumowanie.

Na interwencję Związku Sadowników Rzeczpospolitej Polskiej w sprawie doniesień o sprzedaży w skrzyniopaletach w marketach jabłek o niskiej jakości otrzymano odpowiedź od GIJHARS.

Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, przekazał ustalenia, które dotyczyły doraźnej kontroli w zakresie jakości handlowej jabłek, sprzedawanych w marketach na promocjach, czy w skrzyniopaletach.

Kontrole te miały miejsce w dniach od 16 listopada 2022 do 15 grudnia 2022 roku, w 12 placówkach, które prowadzą sprzedaż detaliczną na terenie całego kraju.

Niezgodności w dwóch partiach pochodzących z Polski

Zanim przystąpiono do kontroli, Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych prowadził analizę materiałów reklamowych z uwzględnieniem gazetek promocyjnych, treści zamieszczanych na stronach internetowych. W momencie pojawienia się informacji o promocji przystępowano do kontroli.

Kontroli poddano łącznie aż 81 partii jabłek o masie 3 881,7 kilograma, w tym trzy z partii pochodziły z krajów należących do Unii Europejskiej z Włoch i z Grecji o łącznej masie 56,4 kilograma.

Niezgodności wykryto w dwóch partiach pochodzących z Polski o masie 40 kilogramów w 1 sklepie detalicznym i dotyczyły one nieprawidłowego oznakowania.

image
Plan Strategiczny WPR

Jakie formy interwencji, obowiązki i kary przewidziane są dla grup producenckich?

Inspektorzy WIJHARS w trakcie kontroli spotkali się z prezentowaniem jabłek w skrzyniopaletach, te jednak posiadały prawidłowe oznakowania, a ich jakość była zgodna z podawaną klasą. Nie doszło w tym przypadku do mieszania różnej jakości jabłek i różnych odmian w skrzyniopaletach.

 

Opracowanie na podstawie polskiesadownictwo.pl

14. czerwiec 2024 16:59