StoryEditorSYSTEM PSOR

Podsumowanie zbiórki opakowań w ramach systemu PSOR

13.10.2022., 14:55h

Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin podsumowało zbiórkę opakowań po środkach ochrony roślin w 2021 roku w ramach Systemu PSOR. Wniosek? Powstrzymanie emisji CO2, aż o 638 ton!

Selektywna zbiórka i przetwarzanie surowców wtórnych to jeden z elementów, który ma realny wpływ na zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko.

W roku 2021 w ramach Systemu PSOR – system zbiórki opakowań po środkach ochrony roślin, udało się powstrzymać emisję CO2 aż o 638 ton.

Od blisko 18 lat branża środków ochrony roślin realizuje założenia Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta, dzięki prowadzaniu Systemu PSOR, czyli systemowi zbiórki opakowań po środkach ochrony roślin.

Jak nakazuje polskie prawo, użytkownicy środków ochrony roślin, które klasyfikowane są jako niebezpieczne, mają obowiązek, oddawać zużyte opakowania do wyznaczonych punktów.

W jaki sposób oddać opakowania?

Obowiązek ten jest łatwy to spełnienia oraz bezpłatny. Opakowania powinny być trzykrotnie przepłukane i oddane przykładowo do punktu sprzedaży, w którym zostały zakupione. Punkty te posiadają na stanie worki do zbierania takich opakowań. Następnie operator systemu PSOR, którym jest firma REMONDIS, odbiera te opakowania na koszt producentów oraz importerów.

Czytaj więcej: O czym musimy pamiętać, oddając opakowania?

– Właściwe postępowanie z odpadami jest bardzo istotne z punktu widzenia ochrony środowiska. Opakowania odpowiednio przygotowane przez rolnika: dokładnie opróżnione i co najmniej trzykrotnie wypłukane, są przyjmowane do Systemu PSOR. Wówczas mogą stać się cennymi surowcami i zostać efektywnie i bezpiecznie zagospodarowane. W 2021 roku w ramach Systemu Zbiórki PSOR zebraliśmy 61% masy opakowań wprowadzonych na rynek, 44% z tej masy zostało poddane recyklingowi, a 56% odzyskowi energetycznemu. – mówi dr Joanna Gałązka z Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin.

Drugie życie opakowań

W roku 2021 użytkownicy środków ochrony roślin, oddali do Systemu PSOR łącznie 2106 ton opakowań, co równa się powstrzymaniu emisji 638 ton CO2. Oddane opakowania, poddawane są procesom przetwarzania, a powstały materiał z recyklingu wykorzystywany jest do produkcji rur osłonowych do światłowodów.

Kto ponosi koszty działania Systemu PSOR?

Firmy wprowadzające środki ochrony roślin oraz inne środki uważane za niebezpieczne, czyli producenci i importerzy ponoszą koszty funkcjonowania Systemu PSOR. Sprzedawca ani tym bardziej rolnik, czy sadownik nie pownosi w związku z tym żadnych kosztów.

Więcej o Systemie Zbiórki PSOR na: www.systempsor.pl

14. czerwiec 2024 17:20