Dzwonek  Czytaj prenumeratę już od 167 zł  Skorzystaj

Nadzwyczajna pomoc dla sadowników. Jakie jabłka będą kwalifikować się do wsparcia?

Nadzwyczajna pomoc dla sadowników. Jakie jabłka będą kwalifikować się do wsparcia?

Będzie nadzwyczajna pomoc dla sadowników. W związku z białoruskim embargiem oraz wojną na Wschodzie Unia Europejska chce przeznaczyć pieniądze na zagospodarowane jabłek deserowych jako surowiec do przetwórstwa.

W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów ukazała się zapowiedź rozpoczęcia prac nad projektem rozporządzenia w sprawie realizacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów jabłek.

Efekt embarga i wojny na Wschodzie

Zdaniem MRiRW aktualnie mamy do czynienia z nadzwyczajnymi zaburzeniami funkcjonowania rynku jabłek deserowych wywołanymi ograniczeniem dostępu do rynku białoruskiego i innych rynków eksportowych spowodowanym wprowadzeniem z dniem 1 stycznia 2022 r. embarga na przywóz produktów rolnych z Unii Europejskiej i rosyjską agresją w Ukrainie. Spadek popytu na jabłka pogłębił się w związku z wojną w Ukrainie, w szczególności wobec częściowego lub całkowitego zablokowania łańcucha dostaw przebiegającego przez terytorium Ukrainy, Białorusi lub Rosji. Trwająca wojna przyczynia się także do wzmożonej podaży m.in. jabłek pochodzących z państw trzecich, które ze względów politycznych zrezygnowały z eksportu owoców i warzyw na rynek Federacji Rosyjskiej, a rynek Unii Europejskiej będzie z ich punktu widzenia stanowił alternatywę dla podaży tych owoców.

Co może zrobić Bruksela?

W odpowiedzi na powyższą sytuację Komisja Europejska udostępniła państwom członkowskim fundusze, które będą przeciwdziałały zakłóceniom równowagi na rynku i będą wspierały rolników. Projektowane unijne rozporządzenie wdraża pomoc, której celem jest zmniejszenie podaży jabłek deserowych poprzez przekierowanie ich części w bieżącym sezonie (2021/2022) do wykorzystania jako surowiec dla przetwórstwa. Jabłka znajdujące się wciąż w chłodniach producentów zostałyby zakupione przez zakłady przetwórcze w maju lub ewentualnie w czerwcu w celu ich przetworzenia. Zakłada się, że produkcja jabłek, która w normalnych warunkach trafiłaby na rynek białoruski i inne rynki eksportowe zostanie zagospodarowana w alternatywny sposób na cele spożywcze. Do wsparcia kwalifikować się będą wyłącznie jabłka deserowe, czyli spełniające minimalne wymagania jakości handlowej przewidziane w ramach normy dla klasy II.


wk
Fot: envatoelements

Podobne artykuły

Sad Nowoczesny

Sad Nowoczesny 08/2022

magazine cover image KUP PRENUMERATĘ ZOBACZ E-WYDANIE

PogodaPoznań

temp. min./max.

16°C/22°C