StoryEditor

Nadzwyczajna pomoc dla sadowników. Jakie jabłka będą kwalifikować się do wsparcia?

20.04.2022., 12:00h

Będzie nadzwyczajna pomoc dla sadowników. W związku z białoruskim embargiem oraz wojną na Wschodzie Unia Europejska chce przeznaczyć pieniądze na zagospodarowane jabłek deserowych jako surowiec do przetwórstwa. 

W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów ukazała się zapowiedź rozpoczęcia prac nad projektem rozporządzenia w sprawie realizacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów jabłek.

Efekt embarga i wojny na Wschodzie

Zdaniem MRiRW aktualnie mamy do czynienia z nadzwyczajnymi zaburzeniami funkcjonowania rynku jabłek deserowych wywołanymi ograniczeniem dostępu do rynku białoruskiego i innych rynków eksportowych spowodowanym wprowadzeniem z dniem 1 stycznia 2022 r. embarga na przywóz produktów rolnych z Unii Europejskiej i rosyjską agresją w Ukrainie. Spadek popytu na jabłka pogłębił się w związku z wojną w Ukrainie, w szczególności wobec częściowego lub całkowitego zablokowania łańcucha dostaw przebiegającego przez terytorium Ukrainy, Białorusi lub Rosji. Trwająca wojna przyczynia się także do wzmożonej podaży m.in. jabłek pochodzących z państw trzecich, które ze względów politycznych zrezygnowały z eksportu owoców i warzyw na rynek Federacji Rosyjskiej, a rynek Unii Europejskiej będzie z ich punktu widzenia stanowił alternatywę dla podaży tych owoców.

Co może zrobić Bruksela?

W odpowiedzi na powyższą sytuację Komisja Europejska udostępniła państwom członkowskim fundusze, które będą przeciwdziałały zakłóceniom równowagi na rynku i będą wspierały rolników. Projektowane unijne rozporządzenie wdraża pomoc, której celem jest zmniejszenie podaży jabłek deserowych poprzez przekierowanie ich części w bieżącym sezonie (2021/2022) do wykorzystania jako surowiec dla przetwórstwa. Jabłka znajdujące się wciąż w chłodniach producentów zostałyby zakupione przez zakłady przetwórcze w maju lub ewentualnie w czerwcu w celu ich przetworzenia. Zakłada się, że produkcja jabłek, która w normalnych warunkach trafiłaby na rynek białoruski i inne rynki eksportowe zostanie zagospodarowana w alternatywny sposób na cele spożywcze. Do wsparcia kwalifikować się będą wyłącznie jabłka deserowe, czyli spełniające minimalne wymagania jakości handlowej przewidziane w ramach normy dla klasy II.


wk
Fot: envatoelements

23. maj 2024 00:55