StoryEditor

2 miliardy USD od Syngenty na innowacje przeciwdziałające zmianie klimatu

29.10.2019., 15:09h

Syngenta ogłosiła dziś, że w ciągu kolejnych 5 lat wyda 2 miliardy dolarów, aby pomóc rolnikom w walce ze wzrastającymi zagrożeniami wynikającymi ze zmian klimatycznych.

2 przełomowe technologie, które zredukują wpływ rolnictwa na klimat 

Inwestycja ta pomoże firmie osiągnąć nowy cel w zakresie zrównoważonego rozwoju, jakim jest coroczne wprowadzanie na rynek co najmniej 2 przełomowych technologii, które zredukują wpływ rolnictwa na klimat i pomogą w zapewnieniu wystarczającej ilości pożywienia mieszkańcom Ziemi. Należą do nich m.in. właściwie wykorzystanie ziemi uprawnej, zapobieganie erozji gleby oraz integrowana ochrona roślin.

•          Syngenta przez najbliższe 5 lat przeznaczy 2 miliardy USD na innowacje służące rozwojowi rolnictwa zrównoważonego
•          Podczas nowojorskiego szczytu nt. Zrównoważonego Rozwoju Prezes Syngenty, Erik Fyrwald, wyjaśni, na czym będą polegały nowe cele firmy, w tym plan wdrażania dwóch nowych, przełomowych technologii rocznie
•          Syngenta zredukuje ślad węglowy swoich działań operacyjnych o 50%, wspierając postanowienia Porozumienia Paryskiego w sprawie klimatu 

Redukcja emisji dwutlenku węgla o 50% do 2030 r.

Prezes Syngenty Erik Fyrwald ogłosił także, że inwestycjom w badania na rzecz zrównoważonego rolnictwa towarzyszyć będą działania zmierzające do redukcji emisji dwutlenku węgla o 50% do 2030 r. W ten sposób firma chce wesprzeć ambitne cele Porozumienia Paryskiego w sprawie klimatu. Zobowiązanie Syngenty zostało zweryfikowane i poparte przez inicjatywę Science Based Targets (SBTi).
 
“Rolnictwo odgrywa obecnie kluczową rolę w światowych działaniach na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatycznym,” powiedział Fyrwald. “Syngenta zobowiązuje się zwiększyć tempo swoich innowacji, aby znaleźć lepsze i bezpieczniejsze rozwiązania zapobiegające zmianie klimatu i utracie bioróżnorodności.” 
 
“To nie są tylko słowa, to prawdziwe działania, które pomogą naszej firmie skoncentrować się na pomocy rolnikom w walce ze zmianą klimatu i zmniejszeniu udziału całego sektora w emisji gazów cieplarnianych.”

Strategie, które przynoszą korzyść rolnikom i środowisku

Dzięki wieloletniej współpracy z organizacją pozarządową The Nature Conservancy, Syngenta opracowuje strategie pozwalające zidentyfikować oraz przetestować innowacje  i technologie, które przynoszą korzyść rolnikom i środowisku. Współpraca opiera się wspólnych wysiłkach w celu poprawienia stanu gleby, lepszego wykorzystania zasobów naturalnych oraz ochronie siedlisk w głównych rejonach rolniczych na całym świecie.

Źródło: mat. pras.

24. lipiec 2024 18:15