StoryEditor

Bella – Morela do krajowych sadów

07.04.2022., 11:58h

Warunki klimatyczne są jednym z czynników, które mocno ograniczają uprawę moreli w Polsce. Uzyskanie odmiany, wytrzymałej na niskie temperatury było jednym z zamierzeń hodowli prowadzonej w Instytucie Ogrodnictwa – PIB w Skierniewicach.

Hodowla prowadzona w Instytucie Ogrodnictwa – PIB w Skierniewicach nastawiona była na uzyskanie odmiany dobrze owocującej w warunkach klimatycznych Polski takiej, która odporna będzie na niskie temperatury.

Jedną z nowych odmian jest „Bella”

Morela Bella wytwarza owoce od średnich do bardzo dużych, o masie 40-80 g. Ich kształt jest kulistoowalny, spłaszczony z wierzchołku. Skórka charakteryzuje się jasnopomarańczowym zabarwieniem z czerwonym marmurkowatym rumieńcem, pokrywającym od 15 do 60% powierzchni owoców. Miąższ jest jasnopomarańczowy, słodki z kwaskowatym posmakiem.
W Polsce centralnej dojrzałość zbiorczą osiąga na przełomie lipca i sierpnia. Owoce wtedy też nie odpadają i dość długo utrzymują się na drzewie.
Same drzewa ronsą śrdniosilnie, tworząc lekką rozłożystą, nieco zagęszczoną koronę.
Bella jest w Polsce objęta ochroną prawną. Materiałem przed bazowym, wolnym od chorób wirusowych, dysponuje Ośrodek Elitarnego Materiału Szkółkarskiego w Prusach.

Materiał prasowy Instytutu Ogrodnictwa – PIB w Skierniewicach
opr. Bernat Patrycja
Fot: mat. pras/ envatoelements

20. czerwiec 2024 11:09