StoryEditor

Dlaczego opłaty za usługi wodne są wyższe?

26.02.2019., 14:55h
Związek Sadowników Rzeczpospolitej Polskiej poinformował, że od kilku dni wpływają informacje, iż sadownicy otrzymują od Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie „Informację ustalającą wysokość opłaty zmiennej za usługi wodne”

Wynika to z ustawy z 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.  Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, iż opłaty te opiewają na wysokie kwoty i niestety, ale nie odnoszą się do wód faktycznie pobranych, a do ilości wody podziemnej wyrażonej w m3/s, która może być pobrana na podstawie pozwolenia wodnoprawnego. Związek Sadowników RP wystosował w tej sprawie pismo do Ministerstwa Środowiska w celu znalezienia sposobu na rozwiązanie tego problemu. Jakie zapadną ustalenia w tej sprawie? Związek Sadowników RP będzie informował zainteresowanych plantatorów.

Maciej Kania
Źródło: Związek Sadowników RP

20. lipiec 2024 05:34