StoryEditor

Do 170 wielkopolskich wsi trafi ponad 7 mln zł!

Do 170 wielkopolskich wsi trafi ponad 7 mln zł! Jest to wsparcie w ramach dotacji programu "Wielkopolska Odnowa Wsi" każda z nich zyska szansę na modernizację albo wybudowanie lokalnych miejsc, które wspólnie posłużą mieszkańcom. 

Wsie mają szansę na odnowienie

Sejmik Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę w sprawie przekazania pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego zgłoszonych do XII edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”. Do 170 sołectw trafi ponad 7 200 000 złotych.

XII edycja konkursu "Pięknieje Wielkopolska Wieś" była organizowana w ramach samorządowego programu "Wielkopolska Odnowa Wsi", który umożliwia pozyskanie środków przez sołectwa z pośrednictwem gmin na realizację zadań projektowych w ich "małych ojczyznach".

Na co można przeznaczyć dotację na odnowienie wsi?

Dofinansowanie umożliwia wykonanie niewielkich projektów służących:

  • zagospodarowaniu przestrzeni publicznej w miejscowości,
  • odtwarzaniu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego,
  • kultywowaniu tradycji społeczności lokalnych.

Udział w konkursie to także okazja do integracji społeczności wiejskiej i aktywizacji jej członków. Różnorodność zgłoszonych projektów udowadnia bogactwo pomysłów na zmianę wspólnej przestrzeni oraz troskę o dziedzictwo kulturowe obszarów wiejskich.

Wieś może zyskać od 10 do 50 tys. zł wsparcia

Do konkursu zgłoszono 252 projekty, które zostały ocenione pod względem formalnym i merytorycznym, zgodnie z regulaminem konkursu. Poziom pomocy finansowej w ramach konkursu wynosi maksymalnie 70% kosztów kwalifikowalnych projektu, jednak nie mniej niż 10 tys. zł i nie więcej niż 50 tys. zł dla pojedynczego projektu.
 

 

Oprac. Natalia Marciniak-Musiał

fot. Bernat Patrycja

24. maj 2024 04:33