StoryEditor

Jakie herbicydy można stosować na plantacjach truskawki?

20.03.2022., 11:55h

Kompleksowa, chemiczna ochrona przed chwastami na plantacjach truskawki staje się coraz bardziej uciążliwa. Wprowadzanie zmiany i wycofywane substancje czynne, sprawiają, że nasze możliwości się ciągle kurczą. Jakie herbicydy dopuszczone są do stosowania na plantacjach truskawki? 

Zmiany rejestracyjne w zakresie środków chwastobójczych zostały zawarte w najnowszym Programie Ochrony Roślin. Jakie substancje i preparaty są dostępne z coraz to mniejszej puli herbicydów dla sadowników?

Dwie substancje doglebowe

Na plantacjach truskawki, jako podstawowe herbicydy dopuszczono do użycia:

  • napropamid (Devrinol 450 SC, Colzamid, Baristo 500 SC, Inventor 500 SC, Wicher 500 SC);
  • pendimetalina (Stomp Aqua 455 CS, Zapora Liquid 455 CS);

Tylko jedna substancja..

Dopuszczona jest tylko jedna substancja do stosowania przed i po wschodach chwastów:

  • metamitron (Goltix Compact 90 WG).

Selektywne graminicydy powschodowe do zwalczania chwastów jednoliściennych, np. traw – propachizafop - Agil-S 100 EC, Aria 100 EC, Bosiak 100 EC, Profop 100 EC, Vima-Propachizafop, Zetrola 100 EC), fluazyfop - Akapit 125 EC, Balatella Forte 150 EC, Fortune, Foster Forte 150 EC, Fusilade Forte 150 EC, Trivko, Privium 125 EC, chizalofop - Targa 10 EC, Pilot Max 10 EC, Szogun 10 EC, Labrador Pro, Labrador Extra 50 EC, Wizjer 50 EC, kletodym - Select Super 120 EC, Centurion Plus 120 EC, GramiGuard oraz cykloksydym - Focus Ultra 100 EC.

Co nowego na rynku herbicydów?

Relatywnie nowym herbicydem do truskawki jest Beloukha 680 EC, której głównym zadaniem jest niszczenie rozłogów truskawki rozwijających się w międzyrzędziach plantacji, przy użyciu opryskiwacza z osłonami. Zastąpiła ona Bastę 150 EC, zawierającą glufosynat amonowy, wycofaną z użycia w Unii Europejskiej 1 września 2021 r. Ponieważ w Unii Europejskiej wycofano także desmedifam, to z rynku zniknęły trójskładnikowe mieszaniny – Beetup Trio 180 SC i Saherb 180 SC, służące do zwalczania siewek kiełkujących chwastów, selektywne dla truskawki. Utrudniło to mocno chemiczną ochronę plantacji truskawek przed chwastami, szczególnie nowo sadzonych i w okresie letnim. Jedynym selektywnym środkiem do zwalczania siewek chwastów pozostanie metamitron, ale jego użycie jest w znacznym stopniu limitowane tolerancją odmianową.


fot. Mniszek pospolity bywa uciążliwym chwastem na plantacjach truskawki

Powrót – chlopyralid

Na plantacjach truskawki, po latach przerwy, można znowu stosować chlopyralid, tym razem w formie środków Clap lub Clap Forte. Chlopyralid jest dolistną, układową substancją, selektywną dla truskawki, zarejestrowaną po zbiorach owoców. Zwalcza dwuliścienne chwasty należące do rodziny rdestowatych oraz astrowatych (m.in. rumiany i ostrożeń polny). Najlepiej ją używać na chwasty we wczesnych stadiach rozwojowych. Chlopyralid ze względu na potencjalne skażenie wód gruntowych, może być stosowany na plantacji nie częściej niż raz na trzy lata.


fot. Chwasty rumianowate są zwalczane przez chlopyralid

Pamiętaj!

Należy przypomnieć, że do truskawki nie jest już rekomendowany lenacyl (Lenazar 80 WP) – substancja czynna, która przez długie lata była podstawową w tej uprawie. Herbicydy pełnią coraz częściej jedynie funkcję pomocniczą wobec metod niechemicznych. Środki chwastobójcze są głównie stosowane na plantacjach dostarczających owoce do przetwórstwa oraz nowo sadzonych, aby obniżyć koszty ochrony przed chwastami i uniknąć trudnego organizacyjnie i nieefektywnego ręcznego pielenia w rzędach rośliny uprawnej. Bezpieczne stosowanie herbicydów na plantacjach truskawek wymaga dużego doświadczenia i wiedzy. Szczególnej uwagi i ostrożności wymaga opryskiwanie plantacji młodych (do roku od założenia) oraz z nowymi odmianami truskawki o nieznanej i potencjalnie niedostatecznej tolerancji na niektóre herbicydy. Podstawowym sposobem redukcji zachwaszczenia na plantacjach truskawki jest uprawa gleby przy użyciu specjalistycznych pielników oraz ściółkowanie gleby na plantacjach owoców deserowych. Szczegółowe informacje dotyczące terminów stosowania, dawek i okresu karencji herbicydów dostępne są w Programie Ochrony Roślin Sadowniczych wydanym przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze. Warto nadmienić, że herbicydy układowe (glifosat, MCPA) są przydatne w ograniczaniu liczebności chwastów trwałych w ramach przygotowania pola przed sadzeniem roślin sadowniczych (truskawki, drzewa i krzewy owocowe).


fot. Rozłogi truskawki należy zwalczać mechanicznie lub chemicznie

Dr hab. Jerzy Lisek, prof. IO Instytut Ogrodnictwa – PIB w Skierniewicach
Fot. Jerzy Lisek/ envatoelements


13. czerwiec 2024 14:37