StoryEditor

Jakie kierunki studiów mogą wybierać przyszli rolnicy w roku akademickim 2022/23?

09.05.2022., 12:03h

Maj to miesiąc matur, a więc i czas na plany dotyczące przyszłości. Jakie kierunki studiów mogą wybrać przyszli rolnicy i sadownicy?

To między innymi: zootechnika, weterynaria, rolnictwo, leśnictwo, ogrodnictwo, technologia żywności i żywienie człowieka oraz ochrona środowiska. Jednakże oferta wszystkich uczelni rolniczych w Polsce to znacznie więcej. Jedno jest pewne - studia rolnicze i przyrodnicze efektywnie łączą zdobywanie wiedzy teoretycznej i praktycznej.

Oprócz tych klasycznych i rok rocznie bardzo popularnych kierunków, polskie uczelnie starają się nadążać się za zmieniającym się dynamicznie światem i dostosowywać ofertę edukacyjną pod zmieniający się rynek pracy. Tak, aby absolwenci jak najlepiej się w nim odnaleźli i potrafili znaleźć rozwiązania dotyczące chociażby zagadnień:

 • Jak efektywnie zarządzać źródłami energii?
 • Jak wykorzystać dane i sztuczną inteligencję w służbie człowiekowi i przyrody?
 • Jak odpowiedzieć na rosnące zapotrzebowanie na żywność?

Dlaczego wybór ścieżki kariery jest tak ważny?

Mimo, że trudno dokładnie przewidzieć jakich specjalistów będzie potrzebował rynek pracy w przyszłości - zdobywanie wiedzy oraz praktycznych i konkretnych umiejętności zawsze będą w cenie.  Pamiętajmy, że studia to nie tylko nauka. To także czas na zdobywanie kontaktów zawodowych i prywatnych oraz kompetencji: np. umiejętności pracy w zespole.

Jakie uczelnie rolnicze w Polsce są najlepsze?

W pierwszej piątce najlepszych uczelni rolniczych w Polsce wg rankingu Perspektywy 2021 znalazły się:

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (UPWr) – rekrutacja i jej terminy na rok akademicki 2022/2023 zostaną dostosowane do terminu publikacji wyników egzaminów maturalnych. Więcej informacji o ofercie dydaktycznej jest dostępnych pod adresem https://upwr.edu.pl/studia/o-studiach/kierunki-studiow.

UP we Wrocławiu oferuje również trzy kierunki polsko-chińskich studiów z podwójnym dyplomowaniem:

 • Animal Husbandry;
 • Horticulture;
 • Landscape Architecture

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW) – rekrutacja na rok akademicki 2022/2023 odbywa się drogą online, a terminarz zostanie podany wkrótce. Informacje o ofercie dydaktycznej uczelni są dostępne pod adresem: Kierunki studiów SGGW.

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu (UPP) – rekrutacja na rok akademicki 2022/2023 odbywa się drogą online, terminarz zostanie podany wkrótce. Więcej informacji o ofercie dydaktycznej jest dostępnych pod adresem Oferta dydaktyczna UP Poznań.

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie (URK) – rekrutacja na rok akademicki 2022/2023 odbywa się drogą online w terminie od 1 czerwca 2022 roku. Informacje o ofercie dydaktycznej uczelni są dostępne pod adresem:  Rekrutacja UR w Karkowie.

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie – rekrutacja na rok akademicki 2022/2023 odbywa się drogą online w terminie od 9 maja do 11 lipca 2022 roku, dokładny terminarz zostanie podany wkrótce. Więcej informacji o ofercie dydaktycznej jest dostępnych pod adresem Oferta dydaktyczna.

Jakie są najciekawsze kierunki na uczelniach rolniczych?

Wśród wielu nowoczesnych kierunków studiów znajdują się:

EKOLOGICZNE ROLNICTWO I PRODUKCJA ŻYWNOŚCI - SGGW

Dotyczy ekologicznej produkcji roślinna i jakości żywności. Studia prowadzone są w dwóch wariantach – w języku polskim lub angielskim. Po tym kierunku można pracować w firmach na każdym odcinku łańcucha produkcji żywości ekologicznej (produkcja polowa, handel krajowy i międzynarodowy, przetwórstwo, certyfikacja i kontrola). Są to na przykład:

 • gospodarstwa ekologiczne;
 • zakłady przetwórstwa ekologicznej żywności;
 • firmy zajmujące się obsługą produkcji ekologicznej;
 • agrobiznes;
 • redakcje czasopism rolniczych, redakcje radiowe i telewizyjne.

INŻYNIERIA EKOLOGICZNA - SGGW

Kierunek łączy elementy studiów przyrodniczych i technicznych. Studenci zdobywają specjalistyczną wiedzę w zakresie oceny technik i technologii stosowanych w gospodarce rolnej oraz leśnej. Potrafią określać wpływ inwestycji infrastrukturalno-przemysłowych na środowisko. Po tym kierunku można pracować w:

 • administracji rządowej i samorządowej na wszystkich szczeblach;
 • instytutach naukowych;
 • parkach narodowych i krajobrazowych;
 • organach inspekcji ochrony środowiska i organizacjach pozarządowych.

FOOD SCIENCE: TECHNOLOGY AND NUTRITION - SGGW

Studia prowadzone w j. angielskim nowy kierunek studiów FOOD SCIENCE: TECHNOLOGY AND NUTRITION łączą wiedzę z zakresu przetwórstwa żywności oraz żywienia człowieka. Umożliwiają zdobycie wykształcenia specjalistom, którzy w oparciu o wykorzystanie innowacyjnych technik i technologii będą potrafili zaprojektować i wyprodukować żywność wysokiej jakości i wartości odżywczej, przyczyniającą się do utrzymania dobrego stanu zdrowia. Po tym kierunku można pracować w firmach:

 • zajmujących się produkcją, przetwarzaniem, dystrybucją czy przechowywaniem żywności;
 • konsultingowych (m.in. w zakresie nowoczesnych technologii);
 • laboratoriach, instytutach badawczo-rozwojowych;
 • zajmujących się planowaniem i oceną żywienia oraz cateringiem.

INŻYNIERIA ROLNICZA – UP w Poznaniu

Kierunek w służbie człowiekowi i cyfrowej transformacji. Studia pierwszego stopnia pozwalają podejmującym naukę zapoznać się z technikami i technologiami stosowanymi w rolnictwie, zasadami organizowania i zarządzania usługami technicznymi dla rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego, techniką komunalną oraz gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji w procesach produkcji, informatyki, mechatroniki i podstaw prawnych.

Po tym kierunku można pracować w:

 • przedsiębiorstwach produkcyjnych;
 • jednostkach usługowych i doradczych rolnictwa, przetwórstwa rolno-spożywczego i leśnictwa;
 • jednostkach gospodarczych i administracyjnych, w których niezbędna jest wiedza techniczna, rolnicza, informatyczna oraz umiejętności organizacyjne.

AGROBIZNES – UP we Wrocławiu, UP w Lublinie

Studia ukierunkowane na zdobywanie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w układzie zintegrowanych pionowo ogniw technologicznych wytwarzania i udostępniania poprzez wymianę rynkową produktów żywnościowych tj. w przenośni: „od pola do stołu”.

Studenci kierunku agrobiznes pozyskają wiedzę w zakresie, np.

 • sposobów tworzenia i funkcjonowania klastrów agrobiznesowych oraz kreowanych przez nich korzyściach społecznych, przyrodniczych i ekonomicznych,;
 • kształtowania konkurencyjności produktów, gospodarstw i przedsiębiorstw przy uwzględnieniu strategicznego ryzyka.

Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w sferze agrobiznesu na stanowiskach decyzyjnych oraz w firmach doradczych, w samorządach terytorialnych na których terenie dominuje agrobiznes, w administracji państwowej, w firmach świadczących usługi dla agrobiznesu przez banki oraz w sferze obrotu produktami żywnościowymi.

To tylko kilka przykładów kierunków studiów oferowanych przez uczelnie rolnicze w Polsce. Wybór jest znacznie szerszy i konkurencyjny. Maturzysto, już dziś pomyśl o swojej przyszłości!

Oprac. Natalia Marciniak-Musiał
Fot: envatoelements

21. lipiec 2024 17:50