StoryEditor

KE wyraziła zgodę na dopłaty do nawozów! Czy jest już termin składania wniosków?

20.04.2022., 12:00h

Komisja Europejska wyraziła długo wyczekiwaną zgodę na dopłaty do nawozów. Ile pieniędzy dostaną rolnicy? Od kiedy ARiMR przyjmuje wnioski? 

Po wielu perturbacjach Komisja Europejska wreszcie zgodziła się na uruchomienie dopłat do nawozów dla polskich rolników. To jeden z elementów unijnej pomocy dla rolnictwa w związku z wojną w Ukrainie i wysokimi kosztami produkcji. Pieniądze będą pochodzić z budżetu krajowego - program dopłat do nawozów został umieszczony w rządowej tarczy antyputinowskiej.

- Komisja Europejska zatwierdziła polski program o wartości 836 mln euro (3,9 mld zł) na wsparcie sektora rolnego w kontekście inwazji Rosji na Ukrainę. Program został zatwierdzony w ramach tymczasowych ram kryzysowych dotyczących pomocy państwa , przyjętych przez Komisję w dniu 23 marca 2022 r., na podstawie art. 107 ust. 3 lit. b) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej („TFUE”), uznając, że Gospodarka UE przeżywa poważne zaburzenia - czytamy w komunikacie KE. 

Margrethe Vestager, komisarz odpowiedzialna za politykę konkurencji KE, powiedziała, że program dopłat do nawozów o wartości 836 milionów euro umożliwi Polsce wspieranie rolników dotkniętych wzrostem kosztów produkcji spowodowanym rosyjską inwazją na Ukrainę i związanymi z nią sankcjami.

Dopłaty do nawozów. Ile pieniędzy dostaną rolnicy?

Stawka pomocy ma wynosić:

  • do 500 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych, z wyłączenie łąk i pastwisk oraz traw na gruntach ornych;
  • do 250 zł na 1 ha powierzchni łąk, pastwisk i traw na gruntach ornych, z wyłączeniem powierzchni wspieranych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w zakresie działania rolno-środowiskowo-klimatycznego. 

Z pomocy zostały wyłączone powierzchnie łąk i pastwisk oraz traw na gruntach ornych, do których jest przyznawana płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna.

Od kiedy ARiMR przyjmuje wnioski na dopłaty do nawozów?

Skontaktowaliśmy się z resortem rolnictwa, by uzyskać informacje, od kiedy ARiMR będzie przyjmować wnioski o dopłaty do nawozów. Ustaliliśmy, że informacja ta zostanie przekazana jutro, tj. 20 kwietnia o godz. 10.30 podczas konferencji prasowej ministra rolnictwa.  Z tego, co się dowiedzieliśmy, termin składania wniosków będzie dłuższy w stosunku do pierwotnie zakładanego (miał to być 16 maja, najprawdopodobniej zostanie wydłużony o kilka tygodni).

Jaki termin zakupu nawozów upoważnia do dopłaty?

Dopłaty do nawozów będą wypłacane za zakupu nawozów mineralnych, innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez, w okresie od 1 września 2021 r. do 15 maja 2022 r.

Jakie dokumenty powinien złożyć rolnik, by dostać dopłaty do nawozów?

Wniosek należy złożyć na formularzu opracowanym i udostępnionym przez ARiMR na jej stronie internetowej. Do wniosku producent rolny będzie obowiązany dołączyć faktury lub ich duplikaty lub imienne dokumenty księgowe o równoznacznej wartości dowodowej dokumentujące zakup nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez, w okresie od 1 września 2021 r. do 15 maja 2022 r. oraz w okresie od 1 września 2020 r. do 15 maja 2021 r., o ile wysokość pomocy będzie wyliczana na podstawie różnicy cen z faktur producenta rolnego.

Jak będą wyliczone dopłaty do nawozów?

Zgodnie z przepisami wysokość pomocy będzie ustalana jako iloczyn:

  • deklarowanej przez producenta rolnego we wniosku o płatności w ramach systemu wsparcia bezpośredniego powierzchni upraw rolnych, jednak nie więcej niż 50 ha i stawki pomocy;
  • liczby ton nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez, zakupionych okresie od 1 września 2021 r. do 15 maja 2022 r., i różnicy średniej ceny za tonę nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez, zakupionych w okresie od 1 września 2021 r. do 15 maja 2022 r., i średniej ceny danego typu nawozu mineralnego:
    - ogłoszonej przez ministra właściwego do spraw rolnictwa w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu albo wynikającej z faktur lub imiennych dokumentów księgowych o równoznacznej wartości dowodowej dokumentujących zakup w okresie od 1 września 2020 r. do 15 maja 2021 r. nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez.

Czy rolnik dostanie dopłaty do nawozów, jeśli nie ma faktur lub paragonu z NIP?

Nie wszyscy rolnicy są VAT-owcami - większość z nich jest na ryczałcie i nie ma obowiązku zbierania dowodów zakupu. Mogą więc nie mieć faktur za kupione nawozy, albo posiadają jedynie paragon bez NIP. Co w takiej sytuacji?  Rolnicy stracą szansę na dopłaty do nawozów?
Na szczęście ministerstwo rolnictwa przewidziało taką sytuację, że rolnik może nie mieć starych faktur, więc przyjęło alternatywne rozwiązanie. W Biuletynie Informacji Publicznej ukaże się oficjalna informacja o średnich cenach nawozów. I na tej podstawie rolnikom bez faktur będą wyliczane dopłaty.

- Rolnik będzie pokazywał faktury sprzed roku po to żeby porównać, o ile zdrożał nawóz obecnie i to będzie ta różnica ceny udowodniona fakturami przez rolnika. Ale jeśli rolnik nie ma faktur sprzed roku, bo ich nie trzymał, wtedy w Biuletynie Informacji Publicznej będzie oficjalna informacja podpisana przez ministra rolnictwa, o średnich cenach nawozów właśnie sprzed roku. Oznacza to, że ceny zakupionych w tym roku nawozów będziemy porównywać ze średnimi cenami sprzed roku, ale i do średniej ceny ogłoszonej przez ministra rolnictwa, wiec nie trzeba faktur. Jeśli ktoś ma faktury, może się nimi posłużyć. Jeśli natomiast nie ma faktur, może oprzeć się na porównaniu do średniej ceny – wyjaśnia minister rolnictwa Henryk Kowalczyk.

Ile pieniędzy rząd ma na dopłaty do nawozów?

Rząd przewidział 3,9 mld zł na dopłaty do nawozów. Jeśli ze złożonych wniosków będzie wynikać, że zapotrzebowanie na pomoc przekracza łącznie kwotę 3,9 mld zł, wysokość pomocy będzie obliczana z uwzględnieniem współczynnika korygującego.
Współczynnik ten będzie obliczany jako iloraz kwoty 3,9 mld zł i kwoty równej zapotrzebowaniu na tę pomoc wynikającemu ze złożonych wniosków oraz będzie ustalany z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Ile hektarów upraw i łąk zostanie objętych pomocą?

Rząd wyliczył, że ok. 7,9 mln ha upraw i 2,8 mln ha łąk i pastwisk oraz traw na gruntach ornych znajduje się w gospodarstwach o powierzchni do 50 ha. Natomiast 12 405 producentów rolnych wnioskujących o płatności bezpośrednie posiada gospodarstwa rolne o powierzchni powyżej 50 ha.

ksz, wk, fot. arch.

14. czerwiec 2024 18:43