StoryEditor

Kiedy KRUS może zawiesić część uzupełniającą emerytury rolniczej?

30.06.2021., 11:37h
Czytelnik zapytał o emeryturę rolniczą – ukończył 65 lat i od 30 lat jest ubezpieczony, a gospodarstwo prowadzi z żoną, która ma 55 lat. Rolnik zastanawia się czy KRUS zawiesi część uzupełniającą emerytury rolniczej, bo nadal prowadzi działalność z małżonką. Nie zamierza ponadto przekazać gospodarstwa zanim, żona nie osiągnie wieku emerytalnego. Co wtedy? 

Czytelnik zadał bardzo interesujące pytanie, nad którym wielu rolników w wieku przedemerytalnym być może się zastanawia. 

W jakiej sytuacji KRUS może zawiesić część uzupełniającą emerytury rolniczej?

Według Ewy Jaworskiej Spicak w świetle art. 28 ust. 11 z 20.12.1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (t.j. DzU z 2021 r., poz. 266), w przypadku, gdy rencista lub emeryt uprawniony do emerytury ustawowej (od ustawowego wieku emerytalnego) prowadzi działalność rolniczą z małżonkiem podlegającym ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu z mocy ustawy (obowiązkowo), wypłata części uzupełniającej nie ulega zawieszeniu.

– Wobec powyższego KRUS winien przyznać i podjąć wypłatę emerytury rolniczej w pełnej wysokości (tj. wypłacać całą część składkową i całą część uzupełniającą), bo rolnik prowadzi działalność rolniczą z małżonką, która podlega ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu z mocy ustawy. Z chwilą, gdy małżonka nabędzie prawo do emerytury rolniczej (zostanie wyłączona z ubezpieczenia) oddział regionalny KRUS, gdy gospodarstwo nie zostanie przekazane (działalność rolnicza będzie nadal prowadzona), zawiesi rolnikowi i małżonce części uzupełniające emerytur i będzie wypłacał tylko części składkowe kwartalnie – informuje Ewa Jaworska-Spicak. 

21. lipiec 2024 23:40