StoryEditor

Kontrola 117 podmiotów – jakość handlowa wina

29.03.2022., 11:57h

Jakość handlowa wina z winogron pochodzących z upraw winorośli oraz fermentowanych napojów winiarskich została sprawdzona przez Inspekcje Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych. Kontrola objęła 117 podmiotów.

Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych skontrolowała 117 podmiotów w tym 60 producentów i 57 sklepów. Sprawdzona została jakość handlowa wina oraz wyrobów fermentowanych napojów winiarskich.

Cechy organoleptyczne

W 84 partiach sprawdzono ceny organoleptyczne. Zakwestionowano 2 partie. Uwagi dotyczyły niewłaściwego smaku oraz zapachu.

Badania laboratoryjne

160 partii zostało poddane badaniom laboratoryjnym. 31 zostało zakwestionowanych. Stwierdzono zaniżoną lub zawyżoną zawartość alkoholu etylowego oraz cukrów redukujących po inwersji.

Oznakowanie

Oznakowanie weryfikowane było w przypadku 83 partii, z czego w prawie połowie, bo aż w 41 stwierdzono nieprawidłowości. Dotyczyły one przede wszystkim:

  • braku wskazania miejsca wytworzenia wina;
  • brak pełnych informacji o podmiocie dokonującym butelkowania;
  • brak zastosowania odniesienia do nazwy jednostki geograficznej (w której wino zostało wyprodukowane), pomimo że dany produkt nie posiadał „Chronionej Nazwy Pochodzenia” (ChNP) ani „Chronionego Oznaczenia Geograficznego” (ChOG);
  • niewłaściwe oznaczenie ilości nominalnej (np. zastosowanie zbyt małej wysokości cyfr i liter, poprzedzenie jej nieprawidłowym wyrażeniem, użycie dużych liter „ML”);
  • niewłaściwe oznaczenie zawartości alkoholu etylowego (tj. poprzedzenie jej niewłaściwym wyrażeniem, wskazanie po liczbie jednostek procentowych niewłaściwego symbolu lub niepodanie symbolu „% obj.”).

opr. Bernat Patrycja
Źródło: GOV.pl
Fot. envatoelements

14. czerwiec 2024 11:42