StoryEditor

Krajowa Grupa Spożywcza owiana tajemnicą. Ministerstwo odmawia udostępnienia dokumentu

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi odmówiło udostępnienia Wiadomościom Handlowym "Koncepcji utworzenia Krajowej Grupy Spożywczej". Resort zasłania się tym, że zawarte w dokumencie informacje stanowią tajemnicę 17 przedsiębiorstw.  
Krajowa Grupa Spożywcza, nazywana niekiedy Narodowym Holdingiem Spożywczym czy Polską Grupą Spożywczą, zajmować ma się stabilizacją, promocją i regulacją rynku rolno-spożywczego w Polsce (w tym działaniami interwencyjnymi). Jej powstanie zapowiadane jest przez obóz Prawa i Sprawiedliwości od lat. Prace przyspieszyły na przełomie 2018 i 2019 r., gdy minister Ardanowski powołał zespół odpowiedzialny za opracowanie koncepcji utworzenia KGS w oparciu o rolniczo-spożywcze spółki z udziałem skarbu państwa. Taka koncepcja powstała, a jej założenia zostały zaakceptowane przez resort. W lipcu 2019 r. Ardanowski zapowiedział powstanie KGS "do końca miesiąca". Tak się jednak nie stało. 
We wrześniu Ardanowski poinformował wspólnie z wicepremierem Jackiem Sasinem o niektórych szczegółach projektu. 

Jak zapowiedzieli politycy, KGS powstanie w oparciu o Krajową Spółkę Cukrową, czyli największą spółkę z sektora spożywczego kontrolowaną przez państwo. Dotychczas jednak KGS nie została powołana do życia. Nieoficjalnie można się domyślać, że zwlekanie z utworzeniem nowego podmiotu wynikało z kalendarza wyborczego, a później - z zamieszania związanego z utworzeniem Ministerstwa Aktywów Państwowych. To ostatnie potwierdza zresztą pośrednio sam Ardanowski, zwracając uwagę w odpowiedzi na jedną z najnowszych interpelacji poselskich na potrzebę uwzględnienia "istotnej roli ministra aktywów państwowych jako organu sprawującego kontrolę nad ładem korporacyjnym w podmiotach z sektora rolno-spożywczego". 

Przedstawiciele rządu na jesieni minionego roku deklarowali, że Krajowa Spółka Cukrowa "zostanie dokapitalizowana przez skarb państwa, a następnie zostaną do niej dołączone inne państwowe zakłady, których nie ma wiele". Ardanowski zapewnił, że kryteria włączenia do holdingu "będą związane jedynie z ekonomicznym uzasadnieniem". 

Wiadomości Handlowe poprosiły resort rolnictwa - w trybie dostępu do informacji publicznej - o udostępnienie dokumentu o nazwie "Koncepcja utworzenia Krajowej Grupy Spożywczej" (taka nazwa padła w odpowiedzi na interpelację udzielonej przez MRiRW). Minister Ardanowski po 14 dniach (maksymalny termin na udzielenie odpowiedzi) wydał decyzję administracyjną o odmowie udostępnienia informacji, o którą wnioskowano. Powołał się na "konieczność ochrony interesów" 17 przedsiębiorstw. Listę tych firm publikujemy pod artykułem. 

Minister Ardanowski uzasadniając decyzję odmowną wskazał, że dokument o który wnioskowaliśmy w praktyce jest "biznes planem", który "nie został podany do publicznej wiadomości, ponieważ (...) zawiera dane o organizacji (...) podmiotów prawa handlowego, dane o zasobach tych przedsiębiorstw, szczegółowe dane finansowe, oraz ocenę sytuacji i perspektyw tych podmiotów". Szef resortu rolnictwa argumentuje, że ujawnienie tego typu informacji "mogłoby mieć zatem niekorzystny wpływ na prowadzoną przez (...) spółki działalność, m.in. poprzez wykorzystanie ich przez konkurentów, co mogłoby się przyczynić do obniżenia konkurencyjności spółek mających wejść w skład Krajowej Grupy Spożywczej". 

Dalej Ardanowski tłumaczy, że dokument zawiera "ocenę opłacalności przedsięwzięcia gospodarczego, jakim ma być Krajowa Grupa Spożywcza", a zatem także informacje "z zakresu przyjmowanej strategii, mającej na celu wykazanie opłacalności biznesowej przedsięwzięcia, jakim jest KGS". Minister podkreśla przy tym, że jednym z celów utworzenia nowego podmiotu ma być przynoszenie "w możliwie jak największym stopniu" korzyści dla skarbu państwa. A zatem nieujawnienie dokumentu, o który poprosiła redakcja WH, to według MRiRW działanie "w interesie gospodarczym państwa". 

- Opracowując biznes plan podejmowano działania zmierzające do zachowania poufności w zakresie przetwarzania danymi objętymi przedmiotowym dokumentem - dodaje Ardanowski, opisując w dalszej części pisma środki podjęte w celu zapobieżenia wyciekowi informacji. Zdaniem ministra, środki te "gwarantują, iż tajemnice przedsiębiorstwa spółek (...) nie zostaną ujawnione w sposób nieuprawniony na rzecz podmiotów trzecich". 

Na jakie jeszcze argumenty powołał się Jan Ardanowski, uzasadniając odmowę udzielenia informacji? M.in. na "fakt krótkiego upływu czasu, jaki upłynął od dnia opracowania biznes planu (...) do dnia wydania niniejszej decyzji administracyjnej". - Informacje zawarte w biznes planie wciąż posiadają charakter aktualnych, na podstawie których podmioty prawa gospodarczego podejmują wiążące decyzje biznesowe". Oprócz tego Ardanowski stwierdził, że... udzielił już "wielu odpowiedzi" dotyczących utworzenia Krajowej Grupy Spożywczej. WH zamierzają odwołać się od decyzji i drążyć temat dopóki nie uzyskają interesujących informacji.  

Źródło: https://www.wiadomoscihandlowe.pl/artykuly/krajowa-grupa-spozywcza-owiana-tajemnica-ministers,60470/2
22. lipiec 2024 06:06