StoryEditor

List otwarty KUPS

14.03.2019., 14:56h

Prezentujemy list otwarty opublikowany przez Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków w sprawie podwyżek VAT na napoje owocowe.

Rząd chce nałożyć embargo na polskie owoce – podwyżka stawek VAT na napoje owocowe zdominowała wieczorną sejmową debatę̨ nad zmianami w ordynacji podatkowej

Polski Rząd pozostawia sadowników i rolników bez odpowiedzi o cele i uzasadnienie planowanej podwyżki VAT na napoje owocowe z wysoką zawartością̨ soku. W trakcie wczorajszego posiedzenia Sejmu, wnioskodawca rządowego projektu nowelizacji, reprezentowany przez Ministerstwo Finansów, po raz kolejny nie potrafił racjonalnie uzasadnić́ celu planowanej podwyżki VAT na napoje owocowe na bazie naturalnego soku. Posłowie wskazywali na negatywne skutki wejścia w życie ustawy, a jednym z nich jest „embargo” na owoce w Polsce. Uznali, że jest to działanie wbrew polskiej racji stanu, ponieważ̇ zmiany służą̨ głównie zagranicznym koncernom, a nie polskiej branży owocowo-warzywnej i polskiemu społeczeństwu.

Rząd wprowadza w błąd, pomija i ignoruje opinie sejmowej komisji rolnictwa

W trakcie posiedzenia Sejmu, rząd pozostał niewzruszony na argumenty strony społecznej i nie potrafił nawiązać́ dialogu bazującego na rzeczowych argumentach. Posłowie nie otrzymali odpowiedzi na wystosowany przez sejmową Komisję Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dezyderat, nawołujący do odrzucenia proponowanych zmian.

Ze zdziwieniem przyjęliśmy wystąpienie pana Filipa Świtały, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów. Nieprawdą jest, jak sugerował, że podatek VAT wzrośnie z 5 proc. na 23 proc. na napoje „z domieszką soków lub warzyw, jeżeli ta domieszka nie przekracza 20 proc.”. Tymczasem w projekcie ustawy mowa wprost o podniesieniu podatku na napoje z owoców lub warzyw, zawierające minimum 20 proc. lub więcej soku w składzie. Argument sztandarowy mówiący o uproszczeniu matrycy VAT i ujednoliceniu stawek rozmija się̨ z rzeczywistymi propozycjami rządu. Zakłada on dwie różne stawki VAT – jedną, 5 proc. na soki 100 proc. i nektary oraz drugą 23 proc. na napoje owocowe z wysoką zawartością̨ soku.

Preferencje dla importowanych cytrusów, kosztem owoców z polskich sadów

Najważniejszym negatywnym skutkiem podwyżki VAT, na napoje zawierające 20 proc. i więcej soku lub przecieru owocowego i warzywnego, do maksymalnej 23proc. stawki, będzie zmniejszenie zapotrzebowania branży na polskie owoce i warzywa – nawet o 150 tys. ton rocznie. To stwarza dodatkowe problemy, z jakimi już̇ teraz mierzą̨ się̨ sadownicy, związane m.in. ze zbytem surowców, rosyjskim embargiem na polskie owoce i warzywa czy rosnącą konkurencją ze Wschodu. Strona rządowa podczas posiedzenia Sejmu nie potrafiła odnieść́ się̨ do tych argumentów, a posłów dziwiła nieobecność́ Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi i brak udziału jego przedstawiciela w dyskusji nad ustawą w tak kluczowej dla polskiej wsi kwestii.

Posłowie, powołując się̨ na argumenty branży wskazywali na problemy, jakie mogą̨ dotknąć́ producentów i przetwórców typowo polskich owoców i warzyw – jabłka, czarnej porzeczki, wiśni, czy aronii. Owoce te są̨ w dużej części wykorzystywane w Polsce właśnie do produkcji napojów owocowych z wysoką zawartością̨ soku. Opinia publiczna nie otrzymała wyjaśnienia, jak zrekompensować́ rolnikom ponad 120 tys. ton jabłek, które pozostaną̨ w sadach i jak zminimalizować́ negatywne konsekwencje spadku zatrudnienia w przetwórstwie o 25 proc.

Posłowie wskazywali również̇, że rzeczywistym celem wprowadzenia tak drastycznej podwyżki stawki VAT na napoje z wysoką zawartością̨ soku owocowego, jest pokrycie niedoboru w budżecie z powodu obniżenia stawki VAT dla wielu innych kategorii produktów. Nie ma powodów, aby polscy rolnicy, sadownicy, ogrodnicy i polskie firmy przetwórcze, by cała tak silnie powiązana z polską gospodarką branża przetwórstwa owocowo-warzywnego, miała sfinansować́ ulgi dla innych segmentów rynku, w których liderską pozycję mają zagraniczne koncerny.

Zamiast uproszczenia, skomplikowanie systemu podatkowego

Podnosząc podatek z 5 proc. do 23 proc. (a wiec aż̇ o 18 proc.) polski rząd godzi się̨ na katastrofę̨ sadowników. Wielokrotnie powtarzaliśmy, że napoje owocowe z wysoką zawartością̨ soku mają olbrzymi udział w strukturze spożycia, w porównaniu do analogicznych produktów tej kategorii. Wynosi on aktualnie 50 proc. Nie możemy zgodzić́ się̨ z argumentami rządu, że w rezultacie nowej matrycy VAT, konsumenci chętniej będą̨ kupować́ naturalne soki 100 proc. lub nektary. Wielokrotnie już̇ informowaliśmy, że obserwacja zwyczajów zakupowych z innych krajów europejskich, potwierdzona badaniami dowodzi, iż̇ klienci chętniej kupują̨ napoje gazowane atrakcyjne cenowo, niż̇ soki naturalne. Po podwyżce napojów owocowych z wysoką zawartością̨ soku, klienci tym bardziej będą̨ sięgać́ po napoje gazowane, które będą̨ znacznie tańsze niż̇ napoje owocowe. Co ważne, preferencje smaków w napojach i sokach są̨ całkowicie inne. Polskie napoje owocowe, to w ok. 70 proc. tak zwane polskie smaki, głównie oparte na jabłku. Jeśli chodzi o sok, to niekwestionowanym numerem jeden jest sok pomarańczowy. Żadne nakazy, zakazy a tym bardziej regulacje przepisów podatkowych, nie zmienią preferencji konsumentów.

Producenci napojów z owoców i warzyw zrzeszeni wokół KUPS opowiadają̨ się̨ za przejrzystym i prostym systemem podatkowym, czyli za utrzymaniem dotychczasowej jednej stawki na napoje owocowe z wysoką zawartością̨ owoców. Liczymy, że projekt ustawy w tym kształcie w odniesieniu do napojów owocowych zostanie zmieniony na etapie dalszych prac w Sejmie.

Pod pismem podpisał się Julian Pawlak, Prezes, Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków (KUPS)

Maciej Kania

24. lipiec 2024 21:26