StoryEditor

Mechanizm – Nadzwyczajna pomoc dostawcza dla producentów jabłek, został uruchomiony!

25.04.2022., 12:00h

Rada Ministrów opublikowała rozporządzenie 22 kwietnia 2022 roku w związku z ustanowieniem nadzwyczajnej pomocy dostawczej dla producentów jabłek.

W sprawie realizacji przez Agencje Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadań związanych z uruchomieniem nadzwyczajnej pomocy dla producentów jabłek zostało opublikowanie Rozporządzenie Rady Ministrów w dniu 22 kwietnia 2022 roku.

W dniu dzisiejszym 25 kwietnia 2022 roku został uruchomiony mechanizm „Nadzwyczajna pomoc dostawcza dla producentów jabłek”

Do Centrali ARiMR złożyć zgłoszenie mogą te zakłady przetwórcze, które są zainteresowane zakupem jabłek w ramach tego mechanizmu.
Podstawą uczestnictwa jest posiadanie urządzeń do produkcji oraz prowadzenie działalności w tym zakresie, składowanie, konfekcjonowania i obrotu produktami rolno – spożywczymi na terenie Polski oraz prowadzenie działalności w zakresie przetwórstwa owoców i warzyw.

Jakie dokumenty są potrzebne?

Do centrali ARIMR należy złożyć:

  • Zgłoszenie zakładu przetwórczego do udziału w mechanizmie „Nadzwyczajna pomoc dostawcza dla producentów jabłek” za pomocą poczty elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 28.04.2022 r. Data zgłoszenie jest równoznaczna z datą wpływu w formie skanu na podany adres.

Gdzie pojawi się lista zgłoszonych zakładów?

29.04. 2022 r. na stronie internetowej ARiMR pojawi się lista zgłoszonych zakładów przetwórczych.

Co warto jeszcze wiedzieć?

  • pomoc finansowa przysługiwać będzie producentowi jabłek lub organizacji producentów owoców i warzyw;
  • warunkiem uczestnictwa jest realizacja przez producenta jabłek działań prośrodowiskowych w gospodarstwie;
  • pomoc udzielana jest w odniesieniu do ilości jabłek sprzedawanych przez producenta lub organizację;
  • maksymalna ilość jabłek, do których może zostać udzielona pomoc, wynosi 200 000 ton.
  • prezes ARiMR na stronie Agencji umieści informację o dacie zakończenia realizacji dostaw jabłek, które będą mogły zostać objęte pomocą;
  • wysokość pomocy ustala się jako iloczyn jabłek kwalifikujących się do pomocy wyrażonej w kilogramach oraz stawki pomocy, która wynosi 0,30 zł/kg;
  • pomoc udzielana w odniesieniu do ilości jabłek o jakości minimalnej wymaganej dla klasy II określonej w normie handlowej dla jabłek (art. 3 rozporządzenia 543/2011);
  • Producent jabłek albo organizacja producentów składa wnioski o udzielenie pomocy w terminie do dnia 30 czerwca 2022 r.
Więcej informacji TUTAJ
gov.pl
fot. envatoelements
25. maj 2024 19:07