StoryEditor

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi o trudnej sytuacji producentów jabłek

07.09.2021., 11:41h

Producenci jabłek od prawie miesiąca alarmują o nieuczciwych praktykach cenowych dużych przetwórców i sieci handlowych. Minister rolnictwa i prezes UOKiK dzisiaj, podczas wspólnej konferencji prasowej poruszyli tak trudne dla sadowników tematy.

Chcemy wprowadzić zmiany, które mają zabezpieczyć dostawców przed nieuczciwą konkurencją

Minister rolnictwa, podczas konferencji mówił o tym, iż planowane zmiany w ustawie o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystaniu przewagi kontraktowej, mają zabezpieczyć interes sprzedawców, ale i pośrednio konsumentów. Wspomniał o tym, że zostanie rozszerzona definicja produktów rolnych i spożywczych, zmianie ulegnie definicja nabywcy, oraz określone zostanie dysproporcja ekonomiczna.

- Wprowadzamy katalog praktyk, które zostaną całkowicie zakazane, roboczo nazwane „czarnymi”- mówił minister Puda.

- Zapłata w terminie do 30 dni na produkty łatwopsujące się i do 60 dni na pozostałe produkty, to zmiana która wynika z rozmów z producentami i rolnikami – dodaje minister

Zakazanie bezprawnego ujawniania tajemnic handlowych, będzie kolejnym z katalogu praktyk. Bardzo wielu nieuczciwych odbiorców ujawniano informacje, które szkodziły dostawcą. Minister wspomniał również o zmniejszeniu kar, podmiotom które współpracowały z kontrolującymi podczas dochodzenia i zabezpieczy ich przed działaniami odwetowymi ze strony dużych odbiorców.

Prezes UOKiK – to niezwykle ważne, żebyśmy wspólnie, jako instytucje państwowe zadbali o producentów

Prezes UOKiK, Tomasz Chróstny, przypomniał o przepisach, które określają praktyki nieuczciwej przewagi kontraktowej „czarne” i „szare”, jak również o nowych mechanizmach, które pozwolą nagrodzić przedsiębiorcę, który zidentyfikował swoją praktykę jako niedozwoloną i chce się z niej wycofać. Takie podmioty mogą liczyć na zmniejszenie sankcji finansowych. Taki czynny żal w nieuczciwej konkurencji.

- Mamy, również mechanizm, który pozwoli wspierać producentów rolnych w dochodzeniu roszczeń, niesłusznie narzuconych przez kontrahentów. Czy to w formie opłat około sprzedażowych, czy retrorabatów, czy innych praktyk, które w przyszłości zidentyfikujemy na rynku. – mówi Prezes UOKiK.

- Ostatnie działania, które już prowadzimy dotyczące punków skupu, mają również na celu przyjrzenie się mechanizmom działającym na rynku jabłek. O to w jaki sposób dyktowane są ceny, czy to nie jest tak, że to właśnie one są wynikiem działania wykorzystywania nieuczciwej przewagi kontraktowej dużych przetwórców. Będziemy badać poziom marż, na każdym etapie dostaw. – dodaje Chróstny.

Prezes UOKiK tłumaczył, że ustawa o zwalczaniu nieuczciwej przewagi kontraktowej daje jego urzędowi narzędzia i podstawę prawną, które służą zadbaniu o właściwe relacje między podmiotami w łańcuchu dostaw. Poprawne relacje między nimi, są w interesie konsumentów, żeby zachować ciągłość dostaw i żeby utrzymać produkcje żywności w naszym kraju.

- Czekamy na sygnały bezpośrednio od przedsiębiorców dotkniętych nieuczciwymi praktykami handlowymi. Udowodniliśmy, że jeśli sygnał zostanie potwierdzony, jesteśmy w stanie iść do samego końca, żeby likwidować te zachowania na rynku nawet w stosunku do największych graczy, nawet o statusie międzynarodowym. – mówił prezes UOKiK

Konferencja prasowa ministra Grzegorza Pudy z udziałem prezesa UOKIK Tomasz Chróstnego
opr. Joanna Białek
fot. MRiRW/facebook

24. maj 2024 09:45