StoryEditor

MOJA SMART WIEŚ

09.07.2019., 15:04h
Opisz jak twoja wieś stała się inteligentna – zaproszenie do wzięcia udziału w konkursie organizowanym przez Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
Idea Smart village – Inteligentna wieś”

"Smart village – Inteligentna wieś" to koncepcja rozwoju obszarów wiejskich. Inteligentna, zrównoważona i innowacyjna wieś, która wykorzystuje nowoczesne technologie w celu poprawy jakości i poziomu życia jej mieszkańców nie musi pozostawać jedynie w sferze wymysłów  futurystów.  Wzrost  efektywności  zarządzania  i  świadczenia  usług  oraz poprawa  konkurencyjności  terenów  wiejskich,  przy  jednoczesnym  poszanowaniu ekonomicznych, społecznych i środowiskowych potrzeb obecnych i przyszłych pokoleń są możliwe już dzisiaj. Jak to zrobić? Konkurs na opis pomysłów i inicjatyw smart ma stanowić odpowiedź na wyzwania stawiane współczesnym wsiom.

Cel konkursu

Poszukujemy pomysłów i inicjatyw, które poprawiają jakość życia na wsi. Oczekujemy wskazania rozwiązań, w których wykorzystano nowoczesne technologie, między innymi w zakresie edukacji, usług społecznych, zdrowia, transportu, energii, handlu, czy też gospodarki odpadami. Jednak zakres tematyczny nie jest ograniczony wyłącznie do wskazanych  dziedzin.  Liczymy  również  na  opis  wszelkich  innych  inicjatyw,  które sprawiły,  że  dzięki  wykorzystaniu  innowacyjnych  technologii  Twoja  wieś  stała  się bardziej przyjazna.

Konkurs  ma  umożliwić  wymianę  poglądów  oraz  stworzyć  bazę  wiedzy,  w  której gromadzone będą przedsięwzięcia z zakresu smart villages, poprawiające atrakcyjność obszarów wiejskich.

Jak wziąć udział w Konkursie?

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przygotowanie pracy dotyczącej wskazanej tematyki oraz przesłanie kompletu dokumentów wskazanych w regulaminie.

Przesłane prace powinny mieć formę opisu lub eseju. Wskazane jest uzupełnienie prac zdjęciami, rysunkami, infografiką lub filmem. Maksymalna objętość pracy to 5000 słów.

Do kogo skierowany jest konkurs?

Konkurs skierowany jest do wszystkich osób, którym bliskie są sprawy wsi. Wszelkie szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie konkursu.

Wytyczne

W przypadku opisu należy przedstawić:

 1. Miejsce realizacji inicjatywy (lokalizacja)*;
 2. Lata realizacji*;
 3. Zdjęcia, rysunek, infografikę lub film prezentujące dobre praktyki;
 4. Kto był inicjatorem realizacji inwestycji;
 5. Koszt   zastosowania   z   uwzględnieniem   środków   własnych   i   wielkości dofinansowania ze środków zewnętrznych, o ile jest to wiadome;
 6. Opis przedsięwzięcia, z uwzględnieniem praktycznych jej aspektów*;
 7. Kto jest beneficjentem rozwiązania dobrych praktyk*;
 8. Uzasadnienie, że opisana inicjatywa promuje idee inteligentnych wsi (smart villages)*.

* pozycje obowiązkowe

Terminy

Zgłoszenia do konkursu oraz prace konkursowe należy składać do 15 września 2019 roku Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 25 października 2019 roku

Informacje o laureatach zostaną umieszczone na stronie internetowej organizatora

smart.irwirpan.waw.pl

Kryteria konkursu

Nadesłane na konkurs prace będą weryfikowane formalnie i oceniane merytorycznie przez Kapitułę Konkursu, w skład której wchodzą przewodniczący, sekretarz i pięciu

członków.  Ocenie  podlega  dobór  i  zgodność  obszaru  tematycznego  z  tytułem  i założeniami konkursu (poprawność ujęcia treści pod względem merytorycznym), sposób ujęcia tematu i prezentacji treści, praktyczna użyteczność pracy, poprawność ujęcia treści pod względem językowym.

Nagrody

Dla najlepszych autorów przewidziane są nagrody pieniężne, które zostaną wręczone podczas uroczystej gali. Przewidujemy następujące nagrody za najlepsze prace:

 • I nagroda – 5000 zł
 • II nagroda – 4000 zł
 • III nagroda – 3000 zł
 • oraz 7 wyróżnień po 1000 zł.
Organizator konkursu

Konkurs organizowany jest przez Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, wraz z partnerami - Fundacją Wspomagania Wsi, Związkiem Gmin Wiejskich RP, RURBAN Wieś-Miasto-Region.
“Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Dane kontaktowe:
Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
Ul. Nowy Świat 72 00-330 Warszawa
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
smart.irwirpan.waw.pl

Maciej Kania
źródło: mat. prasowe

22. lipiec 2024 06:04