StoryEditor

Nagrody dla Instytutu Ogrodnictwa m.in za Ligol Red

16.06.2021., 11:37h

W minionym tygodniu pracownicy Instytutu Ogrodnictwa zostali nagrodzeni m.in. za odmianę jabłoni ‘Ligol Red’. Kilku naukowców odebrało także dyplomy doktorskie.

9 czerwca 2021 roku odbyło się Posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Ogrodnictwa – Państwowego Instytutu Badawczego, którego jednym z punktów było uroczyste wręczenie dyplomów doktorskich: dr Joannie Golian, dr Sylwestrowi Masnemu, dr Wojciechowi Szczechurze oraz dr Łukaszowi Selidze. 

Promocje doktorskie poprzedziło przyrzeczenie, które od młodych naukowców, w obecności Promotorów, przyjęli: prof. dr hab. Kazimierz Tomala – Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Ogrodnictwa - PIB oraz prof. dr hab. Dorota Konopacka – Dyrektor Instytutu Ogrodnictwa - PIB. 

W czasie posiedzenia Bartosz Dąbrowski z-ca Dyrektora Departamentu Strategii i Rozwoju MRiRW, wręczył zespołom pracowników IO-PIB nagrodę Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi: za „wytworzenie materiału elitarnego i wdrożenie do uprawy towarowej w Polsce kwalifikowanego materiału odmiany jabłoni ‘Ligol Red’ hodowli Instytutu Ogrodnictwa” oraz trzy wyróżnienia za: „przygotowanie system wspomagania decyzji HortiOchrona, istotnego wsparcia w ochronie roślin ogrodniczych”, „działania edukacyjne i upowszechnieniowe skierowane do rolników oraz doradców rolniczych dotyczące ochrony bioróżnorodności gleb w Polsce” oraz ”opracowanie i komercjalizacja bioproduktów mikrobiologicznych dla produkcji owoców i warzyw o walorach prozdrowotnych oraz dla poprawy żyzności gleb”.

Podczas wizyty Bartosz Dąbrowski – z-ca Dyrektora Departamentu Strategii i Rozwoju MRiRW miał, także okazję przyjrzeć się z bliska działalności wybranych działów i zakładów naukowo-badawczych naszej jednostki. Odwiedził Sad Doświadczalny Instytutu Ogrodnictwa – PIB w Dąbrowicach, Ekologiczny Sad w Nowym Dworze – Parcela, kompleksy szklarniowe przy ul. Pomologicznej 13 i ul. Rybickiego 15/17, Zakład Badania Bezpieczeństwa Żywności, Zakład Ochrony Roślin, Pracownię Przechowalnictwa i Fizjologii Pozbiorczej Owoców i Warzyw oraz powstające, m.in. dzięki funduszom Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014−2020, Centrum Przetwórstwa Produktów Ogrodniczych oraz Regionalne Centrum Bioróżnorodności Ogrodniczej. Spotkanie zakończyła wizyta w Pałacu Prymasowskim.
30. maj 2023 23:54