StoryEditor

Nasze codzienne wybory mają wpływ na środowisko

13.04.2022., 11:59h

12 kwietnia 2022 r. została przygotowana kampania informacyjna na temat wpływu łańcucha odpowiedzialności za żywność na środowisko i klimat.

Polskie Stowarzyszenie Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP” razem z EKO-PUNKT Organizacją Odzysku Opakowań S.A. przygotowało kampanię informacyjną na temat wpływu łańcucha odpowiedzialności za żywność na środowisko i klimat.

Jak codziennymi wyborami wspierać środowisko i klimat?

- Każdy z nas swoimi codziennymi wyborami może wspierać ochronę zasobów naturalnych i pomagać środowisku. Wspólna kampania „ASAP” i EKO-PUNKT opisuje zamknięty cykl „3 kroków dbałości o środowisko i klimat”, którego uczestnikami są rolnicy, przetwórcy, dostawcy, sprzedawcy, konsumenci, firmy zajmujące się zbieraniem i sortowaniem odpadów oraz recyklerzy. Każda z tych grup, na każdym z etapów powstawania, przetwarzania, sprzedaży i recyclingu dba o to, aby żywność powstawała w sposób maksymalnie przyjazny dla środowiska a odpady w tym odpady opakowaniowe powstające podczas całego procesu były jak najmniej szkodliwe dla środowiska – mówi Anna Szymańska, Członek Zarządu EKO-PUNKT Organizacja Odzysku Opakowań S.A.

Wszystko zaczyna się od rolnika

- Cykl życia produktu żywnościowego zaczyna się od rolnika, który stosując odpowiednie metody upraw i hodowli dba o to, aby żywność powstawała w sposób zrównoważony. Producenci rolni ograniczają do niezbędnego minimum stosowanie chemicznych środków ochrony roślin, dbają o bioróżnorodność czy o dobrostan zwierząt gospodarskich. Aby wysiłek rolników nie został zmarnowany, odbiorcy i przetwórcy płodów rolnych również muszą zachować zasady zrównoważenia w kolejnym kroku na drodze żywności od pola do stołu – uzupełnia Małgorzata Bojańczyk, Dyrektor Polskiego Stowarzyszenia Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP”.

Standardy zrównoważenia, jakie są stosowane przez sektor rolno-spożywczy to m.in.

  • zielone pochodzenie energii;
  • odpowiednie zarządzanie odpadami;
  • stosowanie surowców, które można łatwo poddać recyclingowi;
  • dużą rolę w zapewnieniu zrównoważenia odgrywa transport i logistyka, gdzie lokalne pochodzenie produktów rolnych pozwala na skracanie łańcuchów dostaw, co w istotny sposób organiczna emisje CO2.

Segregacja?

Rolą konsumenta jest zadbanie o recykling opakowań. Segregacja i dbanie o to, by trafiły do odpowiednich pojemników. Te kroki sprawiają, że trafiają one na odpowiednie linie sortownicze w firmach zajmujących się gospodarką odpadami, a następnie kierowane są do np. hut szkła, hut aluminium, papierni, zakładów przetwórstwa tworzyw sztucznych.

Drugie życie

Używanie kolejny raz tych samych surowców w procesach produkcyjnych ma bezpośredni wpływ na środowisko, ale również ogranicza zużycie energii, wody czy surowców naturalnych.
 
Inf. Pras. Polskie Stowarzyszenie
Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP”

14. czerwiec 2024 17:39