StoryEditor

Nawadnianie. ARiMR wydłuża termin naboru wniosków

21.04.2020., 11:02h

ARiMR przedłużyła termin naboru wniosków na inwestycje w nawadnianie aż o trzy miesiące. Dokumenty można składać do 20 lipca 2020 roku. Powodem zmiany terminu było zbyt małe zainteresowanie wsparciem. Do 21 kwietnia wpłynęło tylko 82 wnioski.

- W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 wydłużeniu ulega termin, do którego mogą być składane wnioski o przyznanie pomocy w obszarze nawadniania w gospodarstwie. Pierwotnie obowiązujący termin trwania naboru zostaje przedłużony do dnia 20 lipca 2020 r. włącznie – poinformował Tomasz Nowakowski, prezes ARiMR. 

Ale koronawirus to nie jedyny powód zmiany terminu. Jak udało nam się ustalić w ARiMR, w ramach nowego naboru, do 21 kwietnia wpłynęły tylko 82 wnioski. Stąd też decyzja o wydłużeniu terminu przyjmowania wniosków. 

Jakie wsparcie można uzyskać?


Przypomnijmy, że na jednego beneficjenta i jedno gospodarstwo pomoc w formie dotacji wynosi maksymalnie 100 tys. zł, przy czym refundacji podlega 50 proc. kosztów (60 proc. w przypadku młodego rolnika). Minimalny poziom kosztów inwestycji musi być wyższy niż 15 tys. zł. Planowane inwestycje mogą być realizowane tylko jednoetapowo. Zakończenie realizacji operacji i złożenie wniosku o płatność powinno nastąpić przed upływem 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy o przyznaniu pomocy, lecz nie później niż do 30 czerwca 2023 r.

Na co można przeznaczyć pieniądze?


Wsparciem mogą zostać objęte trzy kategorie inwestycji: ulepszające już istniejące instalacje nawadniające; powiększające obszar nawadniania; jednocześnie powiększające obszar nawadniania oraz ulepszające już istniejące instalacje.

Z tego programu można sfinansować m.in. budowę studni i zbiorników; zakup maszyn i urządzeń do poboru, magazynowania, uzdatniania, odzyskiwania lub rozprowadzania wody, instalacji nawadniających i systemów do sterowania nawadnianiem.

Wnioski o przyznanie pomocy mogą być składane w formie dokumentu elektronicznego na elektroniczną skrzynkę podawczą.

ksz, fot. pixabay.com
22. lipiec 2024 06:12