StoryEditor

Nawodnienia po raz drugi

Mimo, że wnioski z pierwszego naboru na inwestycje w nawodnienia rolnicze wciąż leżą nierozpatrzone, ARiMR już planuje przyjmować nowe. Od 21 lutego aż do 20 kwietnia potrwa drugi nabór.
Przypomnijmy, że na jednego beneficjenta i jedno gospodarstwo pomoc w formie dotacji wynosi maksymalnie 100 tys. zł, przy czym refundacji podlega 50 proc. kosztów poniesionych na realizację inwestycji (60 proc. w przypadku młodego rolnika). Minimalny poziom kosztów inwestycji musi być wyższy niż 15 tys. zł.

Planowane inwestycje mogą być realizowane tylko jednoetapowo. Zakończenie realizacji operacji i  złożenie wniosku o płatność powinno nastąpić przed upływem 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy o przyznaniu pomocy, lecz nie później niż do 30 czerwca 2023 r.

Z tego programu można sfinansować m.in. budowę studni i zbiorników; zakup maszyn i urządzeń do poboru, magazynowania, uzdatniania, odzyskiwania lub rozprowadzania wody, instalacji nawadniających i systemów do sterowania nawadnianiem.

O pomoc, może wystąpić rolnik posiadający gospodarstwo o powierzchni co najmniej 1 ha i nie większe niż 300 ha. Co istotne, przyznanie pomocy w tym obszarze wsparcia nie jest uzależnione od wielkości ekonomicznej gospodarstwa i nie trzeba wykazywać wzrostu wartości dodanej brutto (GVA). Konieczne jest jednak udokumentowanie, że prowadzona produkcja ma charakter zarobkowy. Dlatego trzeba przedłożyć faktury potwierdzające uzyskanie przychodu w wysokości co najmniej 5 tys. zł, w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku.

Wnioski przyjmują oddziały regionalne ARiMR, można je także składać za pośrednictwem biur powiatowych.
24. lipiec 2024 19:53