StoryEditor

Niemcy: wzrost produkcji żywności ekologicznej

Równo 10 mln euro wydali Niemcy w ciągu na ekologiczną żywność i produkty. W czasach kryzysu klimatycznego i świadomości społecznej w zakresie ochrony środowiska i zasobów naturalnych, zapewne ten trend będzie się utrzymywał. Popyt na wysokiej jakości produkty ekologiczne daje szansę wielu rolnikom prowadzącym gospodarstwa ekologiczne.
W Niemczech takich gospodarstw ciągle przybywa, a wielu rolników zajmujących się do tej pory produkcją konwencjonalną przestawia się na produkcję ekologiczną. Stowarzyszeni są oni w organizacji Bioland. W 2019 r. liczba gospodarstw–członków w jej obrębie zwiększyła się o ponad 400 i wyniosła na koniec 2019 r. 8 154. Towarzyszy temu także zwiększenie powierzchni upraw ekologicznych, która w ciągu poprzedniego roku zwiększyła z 418 381 ha do 445 972 ha.

Gospodarka recyklingowa, lepsze warunki utrzymywania zwierząt gospodarskich i efektywna gospodarka żywnościowa stają się teraz głównymi celami rolnictwa, tak aby w perspektywie osiągnąć zamierzony cel, tj. 20% udziału rolnictwa ekologicznego do roku 2030. mwal


21. lipiec 2024 19:17