StoryEditor

Obowiązkowe czipowanie dla każdego psa i kota?

20.02.2020., 15:17h

Parlament Europejski chce wprowadzić obowiązkowe znakowanie psów i kotów w całej Unii. Resort rolnictwa na razie prac nad tym projektem nie prowadzi, ale ostrzega, że system informatyczny może kosztować nawet 5 mln zł.

Rezolucja Parlamentu Europejskiego to efekt rosnącego w całej Unii problemu z nielegalnym handlem psami. Szacuje się, że bez żadnej rejestracji transakcją podlega około 46 tysięcy psów rocznie. Europosłowie chcą walczyć z szarą strefa i międzynarodowymi organizacjami przestępczymi

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi na razie nie pracuje nad przygotowaniem projektu ustawy wprowadzającej obowiązkowe znakowanie psów i kotów. Ale zastrzega, że przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z 9 marca 2016 r. w sprawie przenośnych chorób zwierząt dają Komisji Europejskiej możliwość wydania aktu prawnego, zobowiązującego państwa członkowskie Unii Europejskiej do wprowadzenia obowiązku znakowania różnych gatunków zwierząt. Rezolucja europarlamentu wydaje się być pierwszym krokiem na tej drodze. W przypadku wydania przez KE takiego aktu prawnego konieczne będzie jego wdrożenie do polskiego systemu prawnego.

W Polsce o obowiązkowym czipowaniu psów od dawna mówią samorządy, które ponoszą ogromne koszty ustawowego obowiązku walki z bezdomnością zwierząt. Nieprzerwanie od 2011 r. liczba bezdomnych psów utrzymywanych w schroniskach dla zwierząt przekraczała liczbę 100 tys., a kotów 20 tys.

Zgodnie z informacjami uzyskanymi od wojewodów w 2017 r., ogólne koszty realizacji programów walki z bezdomnością przez gminy kształtowały się następująco:

  • 2012 r. – 125 861 730 zł,
  • 2013 r. – 147 230 120 zł,
  • 2014 r. – 155 040 900 zł,
  • 2015 r. – 140 364 420 zł,
  • 2016 r. – 179 707 610 zł.

Obecnie trwa zbieranie informacji w powyższym zakresie w odniesieniu do lat 2017-2019.

W opinii ministerstwa rolnictwa utworzenie systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt domowych oraz wprowadzenie obowiązkowej identyfikacji psów i kotów za pomocą elektronicznego transpondera jest kluczowym elementem walki z problemem bezdomności zwierząt.

Wprowadzenie obowiązkowego znakowania psów przyczyniłoby się do stopniowego ograniczania zjawiska bezdomności zwierząt, niemniej jednak wyłącznie w połączeniu z budową centralnej bazy danych zarejestrowanych zwierząt. W opinii Ministerstwa do centralnej bazy danych zarejestrowanych zwierząt powinny mieć stały i bezpośredni dostęp organy Inspekcji Weterynaryjnej, sprawującej nadzór nad ochroną zwierząt, oraz gminy, które mogłyby w większym stopniu kontrolować posiadaczy psów w zakresie pobierania opłat za posiadanie psów.

Koszt budowy centralnej bazy danych zarejestrowanych psów i kotów został oszacowany na podstawie ekspertyz zamówionych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w 2014 r. na kwotę ok. 5 mln zł. Obecnie koszt elektronicznego zidentyfikowania psa lub kota wynosi ok. 70 zł.

Źródło: www.topagrar.pl

 

20. lipiec 2024 12:51