StoryEditor

Ogromne wyzwania w łańcuchu dostaw żywności – oświadczenie czterech organizacji

22.04.2022., 12:00h

Wojna spowodowała ogromny kryzys humanitarny, ale również duże utrudnienia w łańcuchu dostaw żywności. Cztery światowe organizacje wydały wspólne oświadczenie, w którym nawołują Unię Europejską i rządy krajowe do działania. 

Cztery organizacje reprezentujące europejskich rolników, przetwórców żywności, detalistów, hurtowników jak czytamy w oświadczeniu Copa – Cogeca wzywają UE i rządy krajowe do udzielenia pomocy w następujący sposób:

Wsparcie energetyczne

Wszystkie elementy łańcucha dostaw, od rolnika i przetwórcy po hurtowników, detalistów i handlowców, potrzebują wsparcia, aby złagodzić skutki rosnących kosztów energii i ograniczyć utrzymującą się presję inflacyjną.

Integralność jednolitego rynku

Jednolity rynek musi działać skutecznie, aby zapewnić elastyczny łańcuch dostaw. Komisja Europejska powinna zapewnić ochronę produkcji i handlu krajowego przed konkurencją zagraniczną, która ogranicza przepływ towarów rolnych, żywności, paszy oraz innych środków produkcji.

Etykietowanie

Przetwórcy i sprzedawcy detaliczni, hurtowi potrzebują pomocy w znalezieniu praktycznych i elastycznych rozwiązań w zakresie etykietowania, aby zapewnić konsumentom dokładne informacje, a jednocześnie reagować na szybko zmieniającą się dostępność składników. Nie może się to odbywać kosztem bezpieczeństwa żywności lub dostępu konsumentów do właściwych informacji, a tam, gdzie to możliwe, preferować alternatywne produkty wyprodukowane w UE.

Realne przepisy

W pełni popieramy ogólne cele, jakimi są stworzenie zrównoważonego łańcucha dostaw żywności i zmniejszenia jego oddziaływania na środowisko, jednak treść i terminy wprowadzania regulacji powinny uwzględniać koszty ponoszone przez podmioty, które muszą je stosować, zwłaszcza w świetle obecnej i prawdopodobnie utrzymującej się presji inflacyjnej. Komisja powinna także przeciwdziałać zwiększaniu tych kosztów przez państwa członkowskie poprzez rygorystyczne wdrażanie prawodawstwa UE.

Jasna komunikacja

Europa ma wystarczającą ilość żywności i wydajny łańcuch dostaw na tyle, aby zaspokoić potrzeby konsumentów na całym kontynencie. Zwracamy się do UE i rządów krajowych o jasne przekazanie tego komunikatu, aby uniknąć panicznego kupowania i gromadzenia zapasów przez konsumentów.

Pokonać wąskie gardła

Wąskie gardła w transporcie w całym regionie europejskim powinny zostać odblokowane dla najbardziej strategicznych produktów żywnościowych poprzez wprowadzenie chronionych "Green lanes".

Pilnie prosimy osoby decyzyjne o współpracę z nami w tych trudnych czasach, aby pomóc nam w zapewnieniu europejskim konsumentom ciągłych dostaw bezpiecznej żywności po przystępnych cenach i wysokiej jakości.

Copa-Cogeca, Celcaa, EuroCommerce, Fooddrink Europe.

Oświadczenie dostępne: TUTAJ 
fot: envatoelements

14. czerwiec 2024 16:38