StoryEditor

Ostrzeżenia meteorologiczne z dnia 28.05.2019

28.05.2019., 15:01h
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy wydał ostrzeżenia meteorologiczne 2 stopnia dla pięciu województw.

W ciągu najbliższych godzin mogą wystąpić zagrożenia meteorologiczne 1 i 2 stopnia w postaci intensywnych opadów deszczu, burz z gradem.

Jakie województwa są zagrożone?

Intensywne opady deszczu – zagrożenie 1 stopnia może wystąpić w województwach:

 • kujawsko-pomorskim,
 • pomorskim,

Burze z gradem – zagrożenie 1 stopnia może wystąpić w województwach:

 • warmińsko-mazurskim,
 • podlaskim,
 • mazowieckim,
 • łódzkim,
 • opolskim.

Burze z gradem – zagrożenie 2 stopnia może wystąpić w województwach:

 • lubelskim,
 • świętokrzyskim,
 • śląskim,
 • małopolskim,
 • podkarpackim.
Opis stopni zagrożeń

Stopień 3

Przewiduje się wystąpienie groźnych zjawisk meteorologicznych powodujących bardzo duże szkody lub szkody o rozmiarach katastrof oraz zagrożenie życia. Groźne zjawiska meteorologiczne lub skutki ich wystąpienia uniemożliwią prowadzenie działalności. Bądź przygotowany na znaczące zakłócenia w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana najwyższa ostrożność, konieczność częstego śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.

Stopień 2

Przewiduje się wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.

Stopień 1

Przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Brak ostrzeżeń

Nie prognozuje się zagrożeń pogodowych mających istotny wpływ na życie codzienne.

Maciej Kania
Źródło: IMGW-PIB

24. lipiec 2024 20:19