StoryEditor

Pandemia nie wystraszyła obcokrajowców. Urzędy wydały blisko 40 proc. więcej zezwoleń na pobyt czasowy

15.02.2022., 11:51h

Mimo pandemii rośnie liczba cudzoziemców otrzymujących zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce. Urzędy wydały około 40 proc. zezwoleń więcej w porównaniu do 2021 roku.

W roku 2021 około 200 tysięcy cudzoziemców otrzymało zezwolenie na pobyt czasowy na terenie Polski. To ok. 38 proc. Więcej niż w roku 2020, a zestawiając te dane z rokiem 2019, otrzymujemy wzrost na poziomie 42 proc.

Tendencja wzrostowa, mimo pandemii

Wydawać by się mogło, że pandemia zahamuje, wydawanie zezwoleń na pobyt czasowy w Polsce. Jak podają dane z Urzędu do Spraw Cudzoziemców, zdecydowana większość to obywatele Ukrainy, zaraz za nimi w zestawieniu znajdują się Białorusini i Gruzini.

Rynek pracy

Janina Owczarek z Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji zaznacza, że o rosnącej liczbie obcokrajowców w naszym kraju, decyduje przede wszystkim sytuacja na rynku pracy. Rozwijająca się gospodarka i pracodawcy poszukujący odpowiednich kwalifikacji coraz częściej są zainteresowani zatrudnieniem obywateli innych państw.

– Obywatele państw trzecich mogą przyjechać do nas na podstawie wizy lub ruchu bezwizowego. Jeżeli chcą przedłużyć swój legalny pobyt w Polsce, przed zakończeniem okresu jego ważności muszą złożyć do urzędu wojewódzkiego wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy. Zdecydowana większość cudzoziemców przybyła do Polski w celu wykonywania pracy – mówi Janina Owczarek, IOM Polska.

Gdyby nie pandemia, to wzrost liczby wydanych w Polsce zezwoleń na pobyt czasowy byłby jeszcze większy. W 2020 roku mieliśmy do czynienia z istotnym ograniczeniem możliwości wjazdu wielu cudzoziemców. Dlatego, gdy pod koniec 2020 roku i w 2021 roku restrykcje były mniejsze, wnioskodawców przybyło. Ponadto Tarcza Antykryzysowa wprowadziła zasadę, że legalność pobytu, która kończyłaby się w czasie epidemii lub zagrożenia epidemicznego, z mocy prawa się wydłuża. I wówczas nie ma konieczności składania wniosku o zezwolenie na pobyt czasowy – komentuje Michał Wysłocki, ekspert BCC ds. legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce.

Kto otrzymuje zezwolenia na pobyt czasowy w Polsce?

Zdecydowana większość to obywatele Ukrainy, na rok 2021, otrzymali 143,8 tys. zezwoleń, następnie z liczbą 9,8 tys. znajdują się Białorusini.

– Były głosy, że większość Ukraińców zdecyduje się wyjechać z Polski do Niemiec, gdy tam zostanie dla nich otworzony rynek pracy. I rzeczywiście jest to jeden z najważniejszych kierunków wyjazdów dla obywateli Ukrainy, ale wielu zdecydowało się pozostać w naszym kraju. Przemawiała za tym bliskość językowa i znajomość lokalnego rynku. Duża część z nich obecnie inwestuje w zakup mieszkań, co pokazuje, że są skłonni związać się z Polską na dłużej – podkreśla dr Agnieszka Bielewska, ekspert z Uniwersytetu SWPS.

Kolejne miejsca w zestawieniu za 2021 rok zajmują obywatele:

  • Gruzji – 5,9 tysięcy;
  • Indii – 5,2 tysięcy;
  • Rosji –3,7 tys;
  • Wietnamu – 2,9 tys;
  • Mołdawii – 2,8 tysięcy;
  • Chin – 2 tysięcy;
  • Turcji – 1,8 tys;
  • Korei Południowej – 1,4 tys.

– Trendy dotyczące napływu obywateli poszczególnych państw utrzymują się z roku na rok. Ludzie bardzo często jadą tam, gdzie już są tzw. przetarte ścieżki. Przykładowo, migracja z Wietnamu zaczęła się w latach 70. ubiegłego wieku. Nasze kraje blisko współpracowały i Wietnamczycy przyjeżdżali tu na studia. Ważnym czynnikiem są też uproszczone przepisy dla obywateli Ukrainy, Białorusi, Gruzji, Rosji, Mołdawii i Azerbejdżanu. Polegają one na możliwości złożenia przez pracodawcę oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy i uzyskania na tej podstawie wizy oraz podjęcia zatrudnienia przez cudzoziemca – Janina Owczarek, IOM Polska.

Które województwa wydają najwięcej zezwoleń:

Na pierwszym miejscu z wynikiem 43,2 tys., znajduje się wojewoda mazowiecki, kolejno Małopolskie- 25,9 tys. Wielkopolska – 22,7 tys., Dolnośląskie – 21,9 tys. i Łódzkie – 13,8 tys.

Dr Agnieszka Bielewska z Uniwersytetu SWPS zaznacza, że migranci osiedlają się przede wszystkim w dużych miastach. Wzrostu można spodziewać się na terenie województwa wielkopolskiego, gdzie Poznań rozwinął sektor usług biznesowych.

– Nie bez znaczenia jest też tzw. turystyka wnioskowa. Cudzoziemcy wybierają miejsca zamieszkania na terenie tego województwa, w którym aktualnie mają oni największe szanse na szybkie rozpoznanie wniosku i uzyskanie zezwolenia na pobyt czasowy w Polsce – dodaje Michał Wysłocki, ekspert z BCC.

– Sytuacja w 2022 roku może się bardzo istotnie zmienić. 29 stycznia weszła w życie duża nowelizacja przepisów dotyczących legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce. Zgodnie z nią, cudzoziemiec ubiegający się o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę nie musi wykazywać, że posiada zapewnione miejsce zamieszkania, jak to było dotychczas. Wystarczy, że zadeklaruje we wniosku adres zamieszkania w danym województwie, by jego sprawę rozpoznał odpowiedni wojewoda. To jednak rodzi niebezpieczeństwo wskazywania fikcyjnych adresów – podsumowuje ekspert z BCC ds. legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce.

opr. Patrycja Bernat
Źródło: Mondaynews
fot: Mondaynews

14. czerwiec 2024 18:10