StoryEditor

PIORiN przypomina o składaniu wniosków o ocenę materiału siewnego

W marcu mijają pierwsze terminy składania wniosków o dokonanie oceny polowej materiału siewnego.

Terminy


Wnioski o dokonanie oceny polowej materiału siewnego dla poszczególnych grup lub gatunków roślin rolniczych i warzywnych oraz dla materiału szkółkarskiego należy składać w terminie do:

I.    15 marca – dla gatunków jednorocznych ozimych oraz dla gatunków wieloletnich (np. trawy),
II.    15 maja – dla gatunków roślin jednorocznych jarych,
III.    20 maja – dla ziemniaka,
IV.    31 sierpnia – dla gatunków roślin
w dwuletnim cyklu rozmnażania,
V.    10 marca – dla porzeczek i agrestu,
VI.    30 maja dla pozostałych gatunków roślin sadowniczych.

Informacje zawarte we wniosku


Dane jakie powinien zawierać wniosek określone są w art.36 ust. 7 oraz art. 71 ust. 3 ustawy o nasiennictwie.

Wzór wniosku można pobrać z internetowych stron administrowanych przez WIORiN w zakładkach:

- Formularze/Dział Nadzoru Nasiennego/Wniosek o ocenę polową plantacji nasiennej
- Formularze/Dział Nadzoru Nasiennego/Wniosek o dokonanie oceny materiału szkółkarskiego/
- Formularze/Dział Nadzoru Nasiennego/Wniosek o dokonanie oceny plantacji matecznych materiału szkółkarskiego
- Formularze/Dział Nadzoru Nasiennego/Wniosek o dokonanie oceny plantacji truskawek.

W zależności od grupy/gatunku zgłaszanego materiału siewnego do oceny oraz pochodzenia materiału siewnego (kraj, państwa członkowskie, państwa trzecie) do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające pochodzenie, jakość, a w przypadku sadzeniaków ziemniaka również zdrowotność (potwierdzona przez paszport/etykietę) materiału zastosowanego do założenia plantacji nasiennej.

Składanie wniosku


Wniosek o dokonanie oceny polowej składają:

1.    w przypadku odmian chronionych wyłącznym prawem do odmiany – zachowujący odmianę lub upoważniona przez niego osoba,
2.    w przypadku odmian niechronionych wyłącznym prawem do odmiany – prowadzący obrót,
3.    w przypadku materiału szkółkarskiego prowadzonych przez siebie plantacji - dostawca
 
Wniosek składa się do wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa właściwego ze względu na położenie plantacji nasiennej.
Możliwe jest składanie wniosków elektronicznie za pośrednictwem epuap.

oprac. am
Źródło: PIORiN
20. lipiec 2024 12:39