StoryEditor

Powiadomienia dla pszczelarzy

25.02.2019., 14:55h
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w ramach uruchamianego portalu – www.eRolnik.gov.pl planuje ostrzegać pszczelarzy o opryskach środkami ochrony roślin. Dzięki danym z portalu zainteresowana osoba będzie miała możliwość otrzymania bezpłatnej wiadomości SMS o możliwym zagrożeniu dla swoich pasiek.

– Chcemy wyjść naprzeciw potrzebom branży pszczelarskiej, która musi działać w symbiozie z okolicznymi producentami rolnymi. Każdy zarejestrowany na portalu eRolink.gov.pl hodowca pszczół będzie miał możliwość otrzymania alertów o planowanych w jego okolicy opryskach określonymi środkami ochrony roślin. Ta funkcjonalność będzie działała w oparciu o informacje przekazywane przez samych zainteresowanych. W interesie obu stron jest wspieranie się wzajemnie i niepowodowanie strat – powiedział Michał Wiśniewski, zastępca dyrektora generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa ds. innowacji.

Uruchomienie portalu www.eRolnik.gov.pl jest planowane w drugim kwartale 2019 roku. Usługa powiadamiania pszczelarzy o prowadzonych w okolicach pasiek opryskach środkami ochrony roślin będzie jedną z pierwszych udostępnionych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Zgodnie z założeniami informacja o zamiarze stosowania środków ochrony roślin zostanie wprowadzana przez producentów rolnych mających zamiar prowadzić opryski w określonym czasie. Następnie powiadomienie o tym zagrożeniu dla pszczół zostanie przekazane za pomocą darmowych wiadomości tekstowych (sms) do pszczelarzy. Alert będzie sprofilowany geograficznie i czasowo w stosunku do umiejscowienia pasieki oraz prowadzonego oprysku. Przewidujemy, że portal eRolnik.gov.pl będzie miał duży potencjał. Ruch na stronie zostanie zapewniony dzięki wielu funkcjonalnościom, które Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zaproponuje wszystkim rolnikom – dodał zastępca dyrektora generalnego KOWR Michał Wiśniewski.

Planowany do uruchomienia przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa portal www.eRolnik.gov.pl ma wypełnić jeden z celów strategicznych KOWR - rozwój e-usług dla sektora rolnego. Strona będzie główną platformą wymiany informacji pomiędzy Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa a rolnikami. Docelowo będzie umożliwiała m.in. wsparcie produkcji rolnej poprzez udostępnienie informacji dedykowanych dla użytkowników i składanie elektronicznych wniosków do KOWR. Portal będzie także  zintegrowany z węzłem krajowym login.gov.pl.

Maciej Kania
Źródło: KOWR

22. lipiec 2024 07:45