StoryEditor

Powołanie pierwszego standardu dobrych praktyk rolniczych w konwencjonalnej uprawie owoców i warzyw

15.04.2022., 11:59h

W Europie bioróżnorodność ma być chroniona dzięki powołaniu pierwszego standardu dobrych praktyk rolniczych.

Ochrona bioróżnorodności w Europie - powołany został pierwszy standard dobrych praktyk rolniczych w konwencjonalnej uprawie owoców i warzyw. Spełnienie tych standardów wymaga m.in. planu zarządzania glebą oraz ochrony zasobów wodnych.

BioDiversity – to ogólnobranżowy projekt nad standardem ochrony bioróżnorodności w konwencjonalnej uprawie owoców i warzyw w Europie. Projekt ten funkcjonuje w ramach Global G.A.P. – dobre praktyki rolnicze.
G.A.P. jest przodujący w skali światowej w ochronie zasobów naturalnych i systemie certyfikacji w zakresie produkcji i sprzedaży bezpiecznej żywności.
BioDiversity ma stanowić dodatek do istniejącego już certyfikatu IFA – Zintegrowane Bezpieczeństwo Gosporadstwa, dla owoców i warzyw.

Audyt zastosowania BioDiversity

– Dodatek BioDiversity określa zestaw reguł, zasad i kryteriów, które pomagają producentom żywności zaprezentować swoje praktyki na rzecz bioróżnorodności. Sprzedawcy detaliczni i handlowcy mogą poprosić rolników o poddanie się dodatkowemu audytowi BioDiversity, by wypełnić swoje zobowiązania w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu - poinformował Global G.A.P.

Co obejmuje audyt?

  • plan działania gospodarstwa na rzecz wsparcia bioróżnorodności;
  • plan zarządzania glebą i składnikami odżywczymi;
  • zarządzanie gospodarką ściekową;
  • ochrona źródeł wody.

Kto był zaangażowany w pracę?

Do pracy nad projektem zaangażowane były takie instytucje jak Sustinable Food Systems GmbH, Global Nature Fund, Bioland, Lidl oraz przedstawiciele sektora rolniczego z Polski, Włoch, Hiszpanii oraz Niemiec i niemiecki Uniwersytet Nürtingen-Geislingen.
Dalsze prace nad projektem zostały już zapowiedziane przez Global G.A.P., a jego udoskonalona wersja pojawić się ma już w 2023 roku.


Źródło: teraz-srodowisko.pl
Fot: envatoelements

22. maj 2024 21:36