StoryEditor

Pracownicy sezonowi będą łatwo przekraczać granice? Nowe wytyczne Komisji Europejskiej

02.04.2020., 11:01h

W obliczu zbliżających się terminów zbiorów niedobory siły roboczej mogą powodować znaczące straty w sektorze warzywno - owocowym. Unia Owocowa informuje o najnowszych wytycznych zaproponowanych przez Komisję Europejską w celu zezwolenia i ułatwienia przekraczania granic pracownikom sezonowym.

Unia Owocowa wskazuje na niezwykle trudną sytuację w branży warzywno-owocowej, która jest uzależniona od pracowników sezonowych.

- Pracownicy sezonowi pełnią kluczową rolę podczas nadchodzącego sezonu i zbliżających się zbiorów. Niedobór siły roboczej podczas zbiorów i brak pracowników m. in. z Ukrainy wpłynie na funkcjonowanie polskiego sektora warzyw i owoców. Podobnie będzie z pracownikami, którzy przygotowują dla konsumentów zebraną już żywność. Jeśli w odpowiedni sposób nie zadbamy o to, by pracownicy sezonowi mogli wykonywać swoją pracę, zostanie zaburzona cała sieć współpracy. Wtedy ucierpi na tym cały sektor – podkreśla Paulina Kopeć, Sekretarz Generalna Unii Owocowej. 

Pracownicy sezonowi w rolnictwie i sadownictwie w grupie zawodów ktytycznych

Według najnowszych wytycznych Komisji Europejskiej, pracownicy sezonowi pracujący w rolnictwie lub sadownictwie powinni być traktowani jak osoby wykonujące zawód krytyczny (razem z m. in. pracownikami medycznymi, inżynierami, pilotami, kierowcami czy operatorzy maszyn do produkcji żywności). 

Najważniejsze by nie utrudniać pracownikom przemieszczania się

Państwa członkowskie powinny zezwolić pracownikom na przekraczanie granic w celu podjęcia pracy, jeśli praca w danym sektorze jest nadal dozwolona w przyjmującym pracownika państwie członkowskim. Pracodawcy powinni również zostać poinformowani o konieczności zapewnienia bezpieczeństwa oraz odpowiedniej ochrony zdrowia pracowników sezonowych.

- Tysiące ciężko pracujących kobiet i mężczyzn, które zapewniają nam bezpieczeństwo, zdrowie i jedzenie na stole, musi przekroczyć granice UE, aby iść do pracy. Naszym wspólnym obowiązkiem jest dopilnowanie, aby nie utrudniały im one przemieszczania się, jednocześnie podejmując wszelkie środki ostrożności, aby uniknąć dalszego rozprzestrzeniania się pandemii – podkreśla Nicolas Schmit, Komisarz Europejski ds. Zatrudnienia i Praw Socjalnych.  

W tym momencie najważniejsza jest komunikacja między krajami, która zapewni pracownikom sezonowym szybkie i bezpieczne przekroczenie granicy i rozpoczęcie pracy m. in. podczas nadchodzących zbiorów  truskawek. 

Potrzebne są procedury usprawniające przekraczanie granic i zapewniające bezpieczeństwo

Komisja Europejska wzywa państwa członkowskie do ustanowienia specjalnych, nieobciążających i szybkich procedur przekraczania granic z regularnym przepływem pracowników przygranicznych i delegowanych, aby zapewnić im płynne przejście.

W celu określenia najlepszych praktyk, które można rozszerzyć na wszystkie państwa członkowskie, Komisja wykorzysta Komitet Techniczny ds. Swobodnego Przepływu Pracowników.

Jednym z rozwiązań umożliwiających pracownikom płynne przekraczanie granic jest wprowadzenie specjalnych pasów granicznych dla takich pracowników lub stosowanie specjalnych naklejek uznanych przez sąsiadujące państwa członkowskie. 

Unii Owocowej zaznacza, że badania stanu zdrowia powinny być przeprowadzane tylko po jednej stronie granicy, aby uniknąć czasu oczekiwania i nakładania się przeprowadzanych badań. - Kontrole i badania nie powinny zmuszać pracowników do opuszczenia pojazdów i powinny opierać się na elektronicznym pomiarze temperatury ciała – dodaje Paulina Kopeć. 

Kontrole temperatury pracowników zwykle nie powinny być przeprowadzane więcej niż trzy razy w ciągu tego samego dnia. W przypadku, gdy pracownik ma gorączkę, a organy graniczne uznają, że nie powinien on kontynuować podróży, pracownik powinien mieć dostęp do odpowiedniej opieki zdrowotnej na takich samych warunkach jak obywatele państwa członkowskiego zatrudnienia.

Pełen przewodnik wraz z procedurami

Fot. pixabay

21. lipiec 2024 14:37