StoryEditor

Regeneracja środowiskowa gleb w Polsce poprzez ich wapnowanie

22.04.2022., 12:00h

Lech Antoni Kołakowski, sekretarz stanu spotkał się z przedstawicielami Stowarzyszenia Wapienniczego oraz Krajowej Rady Izb Rolniczych, gdzie omawiali problem zakwaszenia polskich gleb.

W Ministerstwie Rolnictwa 20.04.2022 r. przedstawiciele Stowarzyszenia Przemysłu Wapienniczego, Krajowej Rady Izb Rolniczych, spotkali się z sekretarzem stanu Lechem Kołakowskim. Podczas posiedzenia omawiano problem, jakim jest stan polskich gleb, a dokładniej ich zakwaszenie.

Zostały poruszone kwestie wapnowania gleb w Polsce na tle programu – Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie. Został on uruchomiony w 2019 roku przez narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przedstawiciele Przemysłu Wapienniczego przedstawili propozycję rozwiązań dotyczących wapnowania. Zostały one ujęte w przygotowanym raporcie – Krajowy raport o stanie gruntów rolnych w Polsce: zakwaszenie gleb oraz ich regeneracja poprzez wapnowanie – stan obecny i propozycje systemowych rozwiązań.

Z raportu wynika jak istotną rolę spełnia wapnowanie gleb uprawnych, gruntów leśnych, czy sąsiadujących śródlądowych zbiorników wodnych, którego celem jest ograniczenie zakwaszenia gleb.

Jakie ekonomiczne, środowiskowe oraz prozdrowotne efekty wapnowania według raportu możemy uzyskać?

  • ograniczenie zanieczyszczeń wód śródlądowych co przełoży się na zmniejszenie zanieczyszczenia w  Bałtyku w efekcie ograniczonego wypłukiwania z  gleb azotu, fosforu i  siarki oraz rozpuszczalnych związków organicznych, które są produktami degradacji substancji organicznej gleb;
  • ograniczenie poziomu metali toksycznych: Al, Mn, Pb, Cd, Zn, Ni, Cu, Cr w łańcuchu pokarmowym „od pola do stołu”;
  • zwiększenie efektywności nawożenia, pozwalające na zmniejszenie dawek nawozów mineralnych, co wpłynie pozytywnie na organicznie kosztów produkcji polowej;
  • zmniejszenie emisji dwutlenku węgla i metanu z gleb uprawnych w efekcie zwiększenia poziomu trwałej sekwestracji węgla w glebach w formie związków próchnicznych;
  • zwiększenie pojemności wodnej gleb, co ograniczać może negatywne skutki niedoborów wody,
  • zmniejszenie podatności gleb na degradację pod wpływem erozji wodnej i eoliczne.

Raport dostępny ma być na stronie wapno-info.pl
gov.pl

gov.pl
20. maj 2024 14:52