StoryEditor

Rusza nabór wniosków na modernizacje w obszarze nawadniania!

20.03.2022., 11:55h

Z końcem marca, a dokładnie od 29 marca do 27 maja 2022 r. można będzie złożyć wniosek w ramach poddziałania " Wsparcie inwestycji gospodarstw rolnych" w tym również na nawadnianie.  

Modernizacja gospodarstw rolnych

9 marca 2022 r. opublikowane zostało ogłoszenie Prezesa ARiMR o możliwości składnia wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Termin składania wniosków o przyznanie pomocy w obszarze nawadniania w gospodarstwie wyznaczono od 29 marca 2022 r. do dnia 27 maja 2022r.

Maksymalna kwota jaką można uzyskać i komu przysługuje? 

Maksymalna pomoc finansowa jaką można uzyskać w obszarze nawadniania w gospodarstwie, wynosi 100 tys. złotych na jednego beneficjenta i jedno gospodarstwo.
Pomoc przyznawana będzie w postaci dofinansowania poniesionych kosztów na realizację danej inwestycji.
Poziom dofinansowania wynosi standardowo 50% poniesionych kosztów kwalifikacyjnych. Może wynieść nawet i 60%, ale w jedynie w przypadku gdy o pomoc ubiega się „młody rolnik”.


Co wchodzi w skład kosztów kwalifikowalnych:

  •  koszt wykonania ujęcia wodnego;
  • zakup nowych maszyn;
  • zakup nowych urządzeń wykorzystywanych do nawadniania;
  • budowa lub zakup elementów infrastruktury technicznej.

Co może być objęte wsparciem

  • wykonanie nowego nawadniania;
  • ulepszenie istniejącej instalacji nawadniającej;
  • ulepszenie instalacji nawadniającej wraz z powiększeniem nawadnianego obszaru.
Więcej informacji  w Oddziałach Regionalnych ARiMR (adresy oddziałów regionalnych) i pod numerem bezpłatnej infolinii 800 38 00 84.

Poradnik dla Wnioskodawców Modernizacja gospodarstw rolnych w obszarze nawadniania w gospodarstwie

opr. Bernat Patrycja
Źródło: gov.pl
Fot: gov.pl/envatoelelemnts

20. czerwiec 2024 20:53