StoryEditor

Rząd planuje już uruchomienie dopłat do nawozów

04.03.2022., 11:53h

Rząd szykuje nową formę pomocy dla rolników – dopłaty do nawozów. 3 marca w wykazie prac legislacyjnych i programowych rządu opublikowano założenia projektu w tej sprawie. Wynika z nich, że pomoc ma być wypłacana przez ARiMR.

Mimo że KE jeszcze nie dała zgody, rząd już planuje uruchomienie dopłat do nawozów. 3 marca w wykazie prac legislacyjnych i programowych rządu opublikowano założenia projektu w tej sprawie. Wynika z nich, że pomoc ma być wypłacana przez ARiMR.

Rząd: bez dopłat do nawozów załamie się produkcja rolna

Ten rok, jak i poprzedni są kolejnymi trudnymi latami dla producentów rolnych z uwagi na problemy ze zbytem produktów rolnych związane z epidemią COVID -19 oraz drastycznym wzrostem cen środków do produkcji rolnej.

Od początku 2021 r. na rynkach państw Unii Europejskiej obserwowany jest stały wzrost notowań gazu ziemnego. Ten wzrost łączony jest z czynnikami globalnymi m.in. takimi jak ograniczenie zużycia i wydobycia gazu wskutek pandemii COVID-19.

Rząd ocenia, że skutkuje to drastycznym zwiększeniem kosztów produkcji i cen nawozów przede wszystkim na bazie amoniaku. Istotny ciężar wzrostu cen ponoszą producenci rolni ograniczając wolumen zakupu nawozów. Zdaniem rządu, sytuacja ta grozi załamaniem rynku produkcji rolnej i wzrostem cen żywności.

- W projekcie rozporządzenia proponuje się wprowadzenie nowej formy pomocy dla producentów rolnych, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku spowodowanymi epidemią COVID-19 i którzy złożyli wniosek o przyznanie płatności w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego w 2022 r.

Dopłaty do nawozów: na jakich zasadach?

Jak czytamy w wykazie prac legislacyjnych, pomoc ma polegać na dofinansowaniu zakupu nawozów mineralnych w okresie od 1 września 2021 r. do 15 maja 2022 r.
Planowany termin przyjęcia projektu rozporządzenia przez Radę Ministrów to I kwartał 2022 r.

Rząd nadal czeka na zgodę KE ws. dopłat do nawozów

Nie oznacza to jednak, że rolnicy na pewno dostaną te dopłaty. Jak usłyszeliśmy dziś (4 marca) w ministerstwie rolnictwa, rząd cały czas czeka na zgodę Komisji Europejskiej. Decyzję poznamy 8 marca. 
Jeśli KE da Polsce zielone światło, dopłata do hektara ma wynieść do 500 zł/t. To o połowę mniej niż domagały się organizacje rolnicze. Rząd na ten cel ma zarezerwowane 3-4 mld złotych.

 

Wk
fot. Bernat Patrycja/Radosław Gołaś

23. maj 2024 01:56