StoryEditor

Rząd przeznaczy dodatkowe 400 mln zł na dopłaty bezpośrednie

10.11.2021., 11:45h

Od następnego roku polscy rolnicy mają otrzymywać wyższe dopłaty bezpośrednie - na poziomie średniej unijnej. A to dzięki przywróceniu uzupełniającej płatności podstawowej. Jednak nie wszyscy załapią się na wyższe stawki. Komu rząd da więcej, a kogo pominie? 

Pamiętacie, jak na początku października na konwencji PiS prezes tej partii Jarosław Kaczyński zapowiedział wyrównanie dopłat bezpośrednich dla polskich rolników? Teraz jest szansa, że obietnica ta zostanie spełniona, bo w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów ukazała się zapowiedź projektu ustawy w tej sprawie.

Rząd zamierza przywrócić uzupełniającą płatność podstawową (UPP), finansowaną ze środków krajowych. Dzięki temu i dzięki utrzymaniu płatności redystrybucyjnej już od następnego roku rolnicy uzyskają płatności bezpośrednie wyższe niż średnia unijna. Szkopuł polega jednak na tym, że nowa płatność przewidziana jest tylko dla rolników posiadających małe gospodarstwa o wielkości od 3 do 30 ha użytków rolnych. 

Uzupełniająca płatność podstawowa – jaka będzie wysokość stawek?

Uzupełniająca płatność podstawowa będzie przysługiwała do najważniejszych roślin uprawnych (np.: zbóż, roślin oleistych, roślin wysokobiałkowych), jak również do gruntów ornych, na których nie jest prowadzona uprawa roślin. 

Uzupełniająca płatność podstawowa ma być wypłacona do ponad 9 mln ha i trafić do ok. 1,17 mln rolników. Rząd przeznaczył na ten cel 400 milionów złotych. 

- Wprowadzenie tej płatności przyczyni się do zmniejszenia różnicy między przeciętnym dochodem z pracy w gospodarstwie rolnym a przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce narodowej, a także różnicy między średnim wsparciem bezpośrednim w Polsce w stosunku do średniego wsparcia w Unii Europejskiej - czytamy w uzasadnieniu projektu ustawy. 

Rząd planuje, by stawki uzupełniającej płatności podstawowej wynosiły:

  • w 2023 roku 16,82 euro/ha,
  • w 2024 roku 15,14 euro/ha,
  • w 2025 roku 13,46 euro/ha,
  • w 2026 roku 11,78 euro/ha,
  • w 2027 roku 10,09 euro/ha.
- W rezultacie wsparcie przyczyni się do realizacji celu szczegółowego, tj. wspieranie godziwych dochodów gospodarstw i odporności sektora rolnictwa w całej Unii w celu zwiększenia długoterminowego bezpieczeństwa żywnościowego oraz różnorodności w rolnictwie, a także zapewnienia stabilności ekonomicznej produkcji rolnej w Unii - ocenia resort rolnictwa.

Dopłaty bezpośrednie wyższe niż unijne dla gospodarstw do 50 ha

Z kolei od 2023 r. dopłaty bezpośrednie mają być wyższe niż unijne także dla gospodarstw do 50 ha. 

Ma się tak stać dzięki utrzymaniu UPP oraz zwiększeniu środków na płatność redystrybucyjną (z 8,3% do 11,57% koperty finansowej na płatności bezpośrednie) i rozszerzeniu jej zakresu na gospodarstwa o wielkości 1-2 ha. Płatność będzie wypłacana do 30 ha w gospodarstwach o wielkości do 50 ha. 

wk, Kamila Szałaj

14. czerwiec 2024 18:15