StoryEditor

Sadownicy mogą już składać wnioski o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze

04.08.2021., 11:39h

Aby uzyskać zwrot akcyzy za paliwo rolnicze, za okres od lutego do lipca 2021r, sadwonicy musza złożyć wniosek do urzędu gminy. Jakie są obecnie limity zwrotu akcyzy za wkorzystany ON? 

Terminy składania wniosków o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze

Od 2 sierpnia 2021 r. rozpoczął się nabór wniosków o zwrot akcyzy zawartej w oleju napędowym wykorzystywanym do produkcji rolniczej. Sadownicy mogą składać dokumenty w urzędzie gminy aż do wtorku 31 sierpnia. Wnioski te muszą dotyczyć paliwa rolniczego zakupionego w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2021 r. Jeżeli weryfikacja merytoryczna okaże się pozytywna, sadownik otrzyma pieniądze między 1 a 31 października 2021 r.

Sadownik pieniądze z tytułuu zwrotu akcyzy zawartej w paliwie rolniczym może otrzymać w jjednej z dwóch form:

  • gotówką w kasie urzędu gminy,
  • przelewem na rachunek bankowy wskazany we wniosku.

Jakie dokumenty musimy dołączyć do wniosku o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze?

Aby otrzymać już zapłacony podatek akcyzowy oleju napędowego, sadownik musi z złożyć w urzędzie gminy wypełniony wniosek oraz dokumenty potwierdzające zakup paliwa rolniczego w okresie od lutego do lipca 2021r.

Dokumentem potwierdzającym zakup są:

  • faktura lub jej kopia,
  • faktura uproszczona, czyli paragon zawierający numer NIP,

Pamiętajmy! Jeśli sprzedawca nie może wystawić paragonu z numerem NIP, powinien od razu wystawić fakturę.

Jaki obowiązuje limit zwrotu akcyzy za paliwa rolnicze?

Obecnie nadal obowiązują stawki podane przez rząd na koniec 2020 roku. Oznacza to, że sadownik za paliwo wykorzystane do produkcji w 2021 roku otrzyma:

  • 100 zł za każdy 1 ha użytków rolnych;
  • 30 zł za każdy 1 DJP bydła – oczywiście, jeśli równolegle produkcją sadowniczą, hoduje również zwierzęta

Wyższe limity, ale i tak zbyt niskie zdaniem sadowników

Dużo kontrowersji, ostatnio wzbudza projekt zmiany ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Na jego podstawie zaplanowano:

  •  zwiększenie limitu zużywanego oleju napędowego na 1 ha upraw rolnych ze 100 l do 110 l.
  • zwiększenie limitu zużycia oleju napędowego do 1 dużej jednostki przeliczeniowej bydła (DJP) z 30 l do 40 l
  • Gminy jako zadanie zlecone będą przeprowadzały postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym i jego wypłaty.

Zapytaliśmy rolników, co sądzą o proponowanych zmianach. W odpowiedziach, nie słychać entuzjazmu. Poniżej kilka przykładowych komentarzy:

Arkadiusz Qryński - Zamiast tego wzrostu dotacji do ilości większej o 10% mogli by zrobić 20% dotacji z akcyzę liczone od ceny litra ON obecna dotacja 1zl do litra to lipa jeśli zamiast 4.20zl zapłacimy 5.20zł to i tak jesteśmy na minusie

Elżbieta Miziołek - 10 zł do ha więcej za rok. Czy to zrekompensuje wzrost kosztów ?

Bartosz Arkadiusz - Nie rozumiem po co jest zwrot akcyzy. Zrobić paliwo rolnicze, koloru czerwonego jak we Francji, możesz tankować tylko maszyny rolnicze i tyle.

Oraz wiele innych, już mniej delikatnych słowach mówi się że, że paliwo drożeje, a proponowane podniesienie limitów wchłonie podwyżka cen. Rolnicy proponują lepszą, ich zdaniem formę rozliczenia tj. zwiększenie kwoty zwrotu, a nie ilości zużywanego oleju napędowego.

Joanna Białek
Fot. M. Grzęda

24. maj 2024 08:59