StoryEditor

Sadowniku! Sprawdź, gdzie będzie można dostarczyć owoce

02.05.2022., 12:02h

ARiMR opublikowała listę zakładów przetwórczych do których można dostarczyć owoce w programie wsparcia dla producentów jabłek.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa opublikowała listę zakładów przetwórczych, które biorą udział w programie wsparcia dla producentów jabłek. Do 30 czerwca 2022 r. można dostarczyć jabłka do odpowiednich punktów. Pomoc będzie obejmować nawet 200 tys. ton.

Kto może skorzystać z dofinansowania?

Dofinansowanie obejmuje organizacje producentów z przyznanym statusem uznania oraz indywidualnych producentów owoców i warzyw. Istotne jest zrealizowanie co najmniej jednego z jedenastu wymienionych we wniosku o przyznanie działań prośrodowiskowych.
Takim działaniem jest między innymi prowadzenie działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego, wdrażanie rozwiązań rolno-środowiskowo-klimatycznych oraz korzystanie z odnawialnych źródeł energii i retencjonowanie wody.
Jeżeli o dofinansowanie ubiega się organizacja producentów, wtedy wymagane jest, aby wymienione działania realizował każdy z członków organizacji.

Kto prowadzi skup?

Zakłady przetwórcze, które zgłosiły do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i spełniły odpowiednie warunki, będą mogły prowadzić skup w ramach tego projektu. Na stronie internetowej ARiMR jest dostępna lista zakładów przetwórczych zgłoszonych do udziału mechanizmie Nadzwyczajna pomoc dostawcza dla producentów jabłek.

Komu będzie przydzielana pomoc i w jakiej wysokości?

Pomoc będzie udzielana producentom jabłek deserowych o jakości odpowiadającej minimalnym wymaganiom dla klasy II. Wysokość wsparcia stanowi iloczyn wagi owoców kwalifikujących się do objęcia dofinansowaniem oraz stawki pomocy wynoszącej 0,30 zł/kg. Maksymalny plon jabłek kwalifikujących się do objęcia tym programem w przypadku jednego wnioskodawcy nie może być większy niż 10 tys. kg/ha.

Do kiedy trwa nabór?

Do dnia 30 czerwca 2022 r. trwa nabór, wnioski dostarczać można osobiści lub przez pełnomocnika do oddziału regionalnego ARiMR. Można również skorzystać z przesyłki kurierskiej lub pocztowej. Za datę złożenia dokumentu uważa się dzień wpływu do placówki Agencji. W przypadku skorzystania z usług Poczty Polskiej za datę wpływu uznaje się datę stempla pocztowego.


opr. Bernat Patrycja
Źródło: Biuro Prasowe Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Fot: envatoelements

20. lipiec 2024 11:35