StoryEditor

Skuteczna ochrona w obliczu „Zielonego Ładu”

07.02.2022., 11:50h

Na wyzwania w ochronie roślin, w związku z wprowadzaną przez Unię Europejską strategią, muszą przygotować się wszyscy rolnicy, w tym także producenci owoców. Na pytania, jak tego dokonać w praktyce i jakie są rozwiązania dla praktyki, odpowiadali prelegenci 62. Ogólnopolskiej Konferencji Ochrony Roślin Sadowniczych, która odbyła się 3 lutego 2022 r. w Skierniewicach.

Konferencję patronatem honorowym objęli Henryk Kowalczyk – Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Grzegorz Schreiber – Marszałek Województwa Łódzkiego. Część merytoryczną przygotowali pracownicy Instytutu Ogrodnictwa – PIB, którzy zajmują się tematami związanymi z szeroko pojętą ochroną roślin, w tym zwalczaniem chorób, szkodników, chwastów, wprowadzaniem alternatywnych metod ochrony w sadach i jagodnikach oraz aspektami związanymi z techniką ochrony. Patronatem medialnym wydarzenia została miedzy innymi redakcja czasopism i portali internetowych: Warzywa i Owoce Miękkie, Sad Nowoczesny.

Konferencję otworzyła prof. dr hab. Dorota Konopacka, dyrektor Instytutu. Podczas oficjalnego otwarcia konferencji głos zabrali także przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi: Minister Krzysztof Ciecióra – Podsekretarz Stanu oraz Krzysztof Smaczyński – Zastępca Dyrektora Departamentu Klimatu i Środowiska. Obydwaj zwrócili uwagę, że „Zielony Ład” wydaje się trudną ambicją Unii Europejskiej, ale dobrze przygotowana strategia powinna ułatwić rolnikom wprowadzenie zmian w gospodarstwach


„Zielony Ład” to strategia rozwoju gospodarczego Unii Europejskiej, którego głównym celem jest osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku. Pierwszym podjętym krokiem w ramach tego planu w maju 2020 r. UE przyjęła już strategię rolną „Od pola do stołu”. Do 2030 r. planowane są dalsze działania jak:

  • zwiększenie skali rolnictwa ekologicznego do 25% wszystkich upraw rolnych;
  • zmniejszenie ilości wszystkich używanych środków ochrony roślin o połowę;
  • ograniczenie stosowania nawozów sztucznych o 20%. 

Jak wyjaśniała prof. Joanna Puławska z Zakładu Ochrony Roślin, nie oznacza to jednak ograniczenia zużycia środków ochrony dla każdego sadownika w jego gospodarstwie o połowę, a raczej ograniczenia w skali całej UE. Wśród polecanych rozwiązań były: 

  • zakładanie sadów i plantacji ze zdrowego materiału roślinnego;
  •  prognozowanie występowania chorób i szkodników za pomocą dostępnych metod;
  •  dobór odmian tolerancyjnych lub odpornych;
  • wykorzystanie na większa skalę środków biologicznych zawierających mikroorganizmy i wirusy;
  •  ŻukBot opracowany przez Stowarzyszenie Robotyków SKALP, rozpoznaje chwasty i odróżnia je od rośliny uprawianej na danym polu, umożliwia precyzyjny zabieg herbicydami;
  • pułapki lepowe

W innych referatach specjaliści przekazali szereg informacji dotyczących zmian w doborze środków ochrony roślin sadowniczych na bieżący rok. Zwrócili uwagę, że wiele substancji czynnych jest na liście „do wycofania” i mają być zastępowane innymi, mniej szkodliwymi dla człowieka i środowiska.

mat. pras. IO-PIB w SkierniewicachZapraszamy do naszej relacji z konferencji Instytutu Ogrodnictwa 
03. czerwiec 2023 23:01