StoryEditor

Spotkanie ministrów rolnictwa w Estonii

05.11.2019., 15:10h

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski uczestniczył w spotkaniu ministrów rolnictwa Estonii, Litwy, Łotwy i Polski, które odbyło się 31 października 2019 r. w Tartu (Estonia). Rozmowy były poświęcone kwestiom związanym z oszustwami żywnościowymi oraz znaczeniem wapnowania kwaśnych gleb rolniczych.


 

Oszustwa żywnościowe szkodzą producentom rolnym i konsumentom

W pierwszej części spotkania odbyła się wymiana poglądów na temat oszustw żywnościowych i doświadczeń na szczeblu krajowym w przeciwdziałaniu takim praktykom. Ministrowie byli zgodni, że problem oszustw żywnościowych ma długą historię i obecnie powoduje nowe wyzwania w skali globalnej. Oszustwa żywnościowe szkodzą zarówno producentom rolnym jak i konsumentom, oraz mogą negatywnie wpłynąć na bezpieczeństwo żywności, zdrowie konsumentów oraz gospodarkę.
Minister Ardanowski stwierdził, że potrzebna jest determinacja wszystkich zainteresowanych podmiotów w zwalczaniu fałszerstw żywnościowych.
- Konsument ma prawo kupić produkt tańszy, o gorszym składzie ale taką decyzję musi podejmować świadomie i być odpowiednio poinformowany - podkreślił polski minister.

Neutralizacja kwaśnych gleb w ramach Wspólnej Polityki Rolnej (WPR).

W drugiej części spotkania ministrowie poruszyli kwestie związane z klimatem i środowiskiem w ramach Wspólnej Polityki Rolnej, w szczególności znaczenie wapnowania kwaśnych gleb rolniczych. Byli zgodni, że zdrowe gleby rolnicze stanowią ważny zasób dla zrównoważonej produkcji żywności. Gleby, w zależności od ich stanu, wspierają lub pogarszają proces sekwestracji dwutlenku węgla. Spójne i kompleksowe wapnowanie kwaśnych gleb stanowi istotną praktykę rolniczą na rzecz przyczyniania się do łagodzenia zmian klimatu w celu zwiększenia sekwestracji węgla organicznego. W konsekwencji, biorąc pod uwagę specyfikę regionalną, należy uznać, że wapnowanie kwaśnych gleb rolniczych to środek środowiskowy i klimatyczny. Ponadto ministrowie uznali za konieczne podkreślenie potrzeby wspierania neutralizacji kwaśnych gleb w ramach Wspólnej Polityki Rolnej (WPR).

Rolnictwo, a zmiany klimatu

- Nie możemy cały czas obwiniać rolników, rolnictwo ma być rozwiązaniem problemów związanych z klimatem - stwierdził minister Ardanowski.
 Polska uznaje bardzo ważną rolę rolnictwa i lasów w sekwestracji dwutlenku węgla i popiera wszelkie działania poprawiające wchłanianie CO2 przez glebę. W tym kontekście wapnowanie gleb jest bardzo ważnym instrumentem, który wdrażany jest również w Polsce w ramach ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie uruchomionego w dniu 1 czerwca br.
 Na zakończenie spotkania ministrowie podpisali Wspólne Oświadczenie Ministrów Rolnictwa państw bałtyckich w sprawie korzyści środowiskowych i klimatycznych wynikających z systematycznego wapnowania kwaśnych gleb rolniczych. Dokument zostanie przekazany do Komisji Europejskiej w celu uwzględnienia możliwości finansowania wapnowania w ramach WPR.

Źródło: MRiRW

20. lipiec 2024 12:21