StoryEditor

Sprzedaż pestycydów w UE. Kto sprzedaje najwięcej?

06.05.2022., 12:03h

Sprzedaż pestycydów, na które składają się między innymi środki grzybobójcze, bakteriobójcze, herbicydy czy insektycydy odnotowała 7% spadek. Czy miał na to wpływ Zielony Ład?

W latach 2011–2020 sprzedaż pestycydów w UE utrzymywała się na stosunkowo stabilnym poziomie. Całkowita wielkość sprzedaży rocznej wahała się w okolicach 350 000 ton. Z kolei w 2020 roku sprzedano nieco mniej niż 346 000 ton – informuje Komisja Europejska na podstawie dany Eurostat.

Pod względem sprzedanych pestycydów najwyższe wolumeny sprzedaży w 2020 r. dotyczyły:

  • „środków grzybobójczych i bakteriobójczych” (43% całości);
  • „herbicydów i środków do zwalczania mchu” (35%);
  • „insektycydów i akarycydów” (14%).

W 2020 r. fungicydy nieorganiczne (zawierające związki miedzi, siarkę nieorganiczną i inne fungicydy nieorganiczne, z których wiele jest dozwolonych w rolnictwie ekologicznym) stanowiły nieco ponad połowę (57%) „środków grzybobójczych i bakteriobójczych” sprzedawanych w UE.

Kto sprzedaje najwięcej?

Cztery państwa członkowskie Unii Europejskiej:

  • Niemcy;
  • Hiszpania;
  • Francja i Włochy.

Również główni producenci rolni w UE – odnotowali najwyższy wolumen sprzedaży w większości głównych grup. 16 państw członkowskich UE, dla których dostępne są dane do wszystkich głównych grup, odnotowały łączny 7% spadek pestycydów sprzedanych w 2020 r. (233 509 ton) w porównaniu z 2011 r. (251 868 ton). Nieco ponad dwie trzecie (67%) całkowitej sprzedaży pestycydów w UE w 2020 r. pochodziło z tych 16 krajów.

Trend spadkowy?

W latach 2011–2020 11 z 16 państw członkowskich dysponujących dostępnymi danymi odnotowało niższą sprzedaż pestycydów.
Największy spadek zaobserwowano w Czechach (-38%). Portugalia, Dania, Rumunia, Belgia i Irlandia również zgłosiły sprzedaż, która w 2020 r. była o co najmniej 20% niższa niż w 2011 r. Z kolei znacznie wyższą sprzedaż pestycydów w 2020 r. wobec 2011 odnotowały Austria (+61%) i Łotwa (+77%).

Zielony Ład i środki ochrony roślin

Dokumenty programowe Europejskiego Zielonego Ładu zakłada ograniczenie do 2030 r. stosowania środków ochrony roślin i ryzyka związanego z ich aplikacją o 50%. Jednocześnie, o 50% powinno zostać ograniczone stosowanie środków ochrony roślin, z których użyciem wiąże się największe potencjalne ryzyko.
 
Jednocześnie jeszcze w miesiącach wakacyjnych Komisja Europejska powinna przedstawić swoją propozycję zmian w dyrektywie na rzecz zrównoważonego stosowania środków ochrony roślin (SUD). Bruksela przewiduje także wprowadzić centralny rejestr dokumentacji wszystkich aplikacji środków ochrony roślin.

wk
Fot. envatoelements

20. maj 2024 15:01