StoryEditor

Straty z powodu huraganu. Kto może liczyć na dotację na odbudowę gospodarstwa

W ostatnim czasie nad Polską przetoczyły się niszczycielskie wichury, uszkadzając budynki gospodarskie, tunele foliowe i łamiąc drzewa w sadach. Czy poszkodowani rolnicy mogą liczyć na dotację? Nabór wniosków trwa cały rok.

Wichury i nadmierne opady deszczu, połączone z burzami, dotąd najczęściej występowały latem. W ostatnim czasie pojawiają się jednak coraz częściej i w różnych porach roku, czego przykładem było załamanie pogody z ubiegłego tygodnia. Ministerstwo Rolnictwa przypomina jednak, że nabór wniosków o wsparcie inwestycji odtwarzających potencjał produkcji rolnej, który został zniszczony w wyniku klęsk żywiołowych, odbywa się w trybie ciągłym. Oznacza to, że aplikować o pomoc można właściwie w dowolnym momencie roku. Oficjalnie tura wnioskowania ruszyła 3 stycznia i potrwa do 30 grudnia 2022.

Kto może się starać o pomoc i na co można ją uzyskać?

Wsparcie inwestycji odtwarzających potencjał produkcji rolnej finansowane jest z budżetu PROW 2014-2020. Starać się o nie mogą rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych, takich jak:

 • powódź;
 • deszcz nawalny;
 • suszę;
 • przymrozki wiosenne;
 • ujemne skutki przezimowania;
 • obsunięcie się ziemi;
 • lawinę;
 • grad;
 • huragan;
 • uderzenie pioruna.

O wsparcie można wystąpić, gdy straty w gospodarstwie miały miejsce w roku, w którym jest składany wniosek lub w co najmniej jednym z 2 poprzednich lat i wyniosły przynajmniej 30% średniorocznej produkcji rolnej z trzech ostatnich lat. 
Straty muszą dotyczyć składnika gospodarstwa, którego odtworzenie wymaga poniesienia kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem. Zaliczają się do nich m.in. koszty: 

 • remontu budynków wykorzystywanych do produkcji rolnej oraz magazynowania, ale tylko takich, które nie podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu;
 • zakupu nowych maszyn, urządzeń, tuneli foliowych; 
 • odtworzenia sadów czy plantacji krzewów owocowych. 

Jakie kwoty można otrzymać? 

Maksymalne dofinansowanie, jakie można otrzymać z tego programu w całym okresie realizacji PROW 2014-2020, to 300 tys. zł na jednego beneficjenta i gospodarstwo. Nie może ona jednak przekroczyć 80% kosztów kwalifikowanych poniesionych na realizację danej inwestycji. 
Kwota jest szacowana indywidualnie na podstawie wartości szkód poniesionych w gospodarstwie. Jeżeli zniszczony składnik gospodarstwa był ubezpieczony, wysokość pomocy zostanie pomniejszona o kwotę odszkodowania, przewidzianego w ubezpieczeniu.

Wnioski należy składać w biurach powiatowych lub oddziałach regionalnych ARiMR. Będą realizowane według kolejności wpłynięcia do ARiMR wraz z kompletem wymaganych załączników. 
Od początku roku do ARiMR wpłynęło 14 wniosków, obejmujących kwotę nieco ponad 1 mln zł. Najwięcej, bo aż połowę wniosków złożyli rolnicy z woj. łódzkiego.

opr. Bernat Patrycja na bazie gov.pl i Zuzanna Ćwiklińska TPR
fot: envatoelements

20. czerwiec 2024 21:19