StoryEditor

Szykuje się zmiana terminu wyborów do Izb Rolniczych?

28.02.2019., 14:55h
Część członków KRiR nie chce się pogodzić z uchwalonym na 28 lipca br. terminem wyborów do Izb Rolniczych.

Podczas Walnego Zgromadzenia KRIR rozważano 3 możliwe terminy przeprowadzenia tych wyborów: 28 lipca, 7 lipca i 9 czerwca br. Podczas głosowania za pierwszym terminem głosowało 14 delegatów, w tym większość Zarządu KRIR z prezesem Wiktorem Szmulewiczem, za drugim terminem opowiedziało się 6 delegatów, a za przeprowadzeniem wyborów 9 czerwca opowiedziało się 5 delegatów, w tym dwóch przedstawicieli Wielkopolskiej Izby Rolniczej. I to właśnie władze WIR postanowiły dalej starać się o to, by wybory do Izb Rolniczych odbyły się wcześniej niż 28 lipca. Prezes WIR Piotr Walkowski (na zdjęciu) wystosował 27 lutego list w tej sprawie do ministra rolnictwa Jana Krzysztofa Ardanowskiego.
Przeczytaj wystosowany list.

Maciej Kania

24. lipiec 2024 20:33