StoryEditor

Tarcze żywnościowe – odpowiedzią na kryzys w Europie

09.03.2022., 11:53h

Zmiany klimatu i wojna w Ukrainie to dwa poważne kryzysy, które nas aktualnie dotykają. Tarcze żywnościowe to krok Europy w kierunku zabezpieczenia. 

Copa  i  Cogeca  zorganizowały spotkanie koordynacyjne w sprawie sytuacji wynikającej z wojny w Ukrainie i pierwszych reakcji po nadzwyczajnym posiedzeniu Rady  AGRIFISH, które zostało zwołane przez prezydencję francuską.

We  wszystkich  państwach  członkowskich społeczność rolnicza podejmuje działania względem ludności Ukrainy. Przyjmują uchodźców w swoich gospodarstwach, a do potrzebujących trafiają dary żywnościowe i pieniężne.  Copa-Cogeca  w kolejnych dniach opublikuje dalsze informacje dla rolników i obywateli pragnących wesprzeć działania prowadzone przez unijną społeczność rolniczą.

Na dniach Ukraińskie Krajowe Forum Rolnicze (UNAF) stanie się członkiem europejskiej wspólnoty rolniczej. Na temat partnerstwa w Copa i Cogeca wypowiedział się Ramón Armengol:

-Przyjęcie kolegów z Ukrainy do Copa i Cogeca jest naturalną kontynuacją działań solidarnościowych prowadzonych w terenie przez naszych rolników i  spółdzielnie.  Europejska społeczność rolnicza mobilizuje się na wszystkich poziomach, by udzielić konkretnego wsparcia mieszkańcom Ukrainy i uchodźcom przybywającym do wszystkich państw członkowskich.

Jakie wyzwania nas czekają?

Europejskie rolnictwo będzie musiało zmierzyć się z wyzwaniem odbudowy w perspektywie krótko- i średnioterminowej na froncie zarówno politycznym jak i gospodarczym.

Skutki wojny odczuwalne będą na całym świecie przez kolejne lata. Copa i Cogeca spodziewa się, ze Komisja Europejska ogłosi kompleksowe i nieszablonowe środki. Tempo powinno być również szybsze, ponieważ ma ono zasadnicze znaczenie.

Christiane Lambert, przewodnicząca Copa, powiedziała: 
- Ponieważ rosyjski rząd posługuje się bezpieczeństwem żywnościowym jako bronią, musimy odpowiedzieć tworząc tarczę żywnościową. Podobnie jak w przypadku  energii, jesteśmy przekonani o możliwościach zwiększenia naszej strategicznej autonomii w rolnictwie przy jednoczesnym utrzymaniu postępów w zakresie  równoważoności. Przeciwstawianie tych dwóch wymiarów, co miało ostatnio miejsce w Brukseli, jest bezcelowe. Musimy uzbroić nasze rolnictwo, by mogło równocześnie stawić czoła dwóm poważnym kryzysom - wojnie w Ukrainie i zmianie klimatu.

Copa  i  Cogeca od lat powtarzają, że bezpieczeństwo żywnościowe zawsze będzie ważne i zawsze będzie miało znaczenie strategiczne, czego dowodzą aktualne  zdarzenia.

Rolnicy i spółdzielnie oczekują teraz na konkretne wskazówki i działania, by sprostać wyzwaniom żywnościowym, energetycznym, klimatycznym i środowiskowym. Obecny przewodniczący Rady AGRIFISH, francuski minister Denormandie, słusznie zadeklarował pod koniec nadzwyczajnego posiedzenia Rady, które odbyło się w środę, że  trzeba pilnie uwolnić potencjał europejskiego rolnictwa w celu złagodzenia skutków tej wojny.

Copa i Cogeca wzywają do zezwolenia na prowadzenie upraw na wszystkich dostępnych gruntach w 2022, by w ten sposób złagodzić rosyjską i ukraińską blokadę produkcyjną. Trzeba zrobić wszystko, by zapobiec zakłóceniom w łańcuchach dostaw, które bez wątpienia doprowadzą do wystąpienia braków żywności w pewnych  częściach świata. Stawką jest niezależność żywnościowa i stabilność demokratyczna.

Bernat Patrycja
Źródło: inf. pras. Copa i Cogeca 
fot. envatoelements

14. czerwiec 2024 16:52