StoryEditor

Twoje dziecko może otrzymać 1500 zł dofinansowania z ARiMR na zakup komputera – zobacz jak!

Tylko do 30 grudnia w Biurach Powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa można składać wnioski o dofinansowanie zakupu komputera dla dziecka z rodziny rolniczej. To aż 1500 zł – sprawdź czy Twoje dziecko może otrzymać takie dofinansowanie!

Jedna rodzina rolnicza może otrzymać wsparcie w wysokości 1500 zł. Warto więc zainteresować takim dofinansowaniem tym bardziej, że zdalne nauczanie się przedłuża, a gdy w rodzinie jest kilkoro dzieci, to dodatkowy komputer może rozwiązać niejeden problem w domowym nauczaniu.

Jaki komputer można kupić z dofinansowaniem z ARiMR?


Agencja dofinansuje koszty zakupu komputera stacjonarnego lub przenośnego (laptopa) wraz z niezbędnym oprogramowaniem (np. pakietem biurowym) oraz z akcesoriami takimi jak mysz, klawiatura i ładowarka.

Jaka rodzina może otrzymać dofinansowanie na zakup komputera dla dziecka?


Pomoc będzie przysługiwała rodzinie:

  • w skład której wchodzi co najmniej dwoje dzieci w wieku do 18 lat, uczących się w szkole podstawowej lub ponadpodstawowej w roku szkolnym 2020/2021;
  • w której co najmniej jedno z rodziców/opiekunów prowadzi gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym;
  • w której co najmniej jednemu z rodziców/opiekunów został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;
  • w której łączny dochód uzyskany przez rodziców/opiekunów w 2019 r., podzielony na rodziców/opiekunów i dzieci w wieku do 18 lat nie przekracza w przeliczeniu na osobę 1 200 zł miesięcznie;
  • która nie otrzymała w ostatnich trzech latach poprzedzających dzień złożenia przedmiotowego wniosku, komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.
   
Jak informuje ARiMR, wsparcie będzie przyznawane jednemu z rodziców lub opiekunów na jego wniosek o przyznanie pomocy złożony do biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania rodzica lub opiekuna.

Skąd można pobrać formularz wniosku o przyznanie pomocy?


Formularz wniosku o przyznanie pomocy można pobrać ze strony internetowej Agencji www.arimr.gov.pl

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku o przyznanie wsparcia?


Do wniosku o przyznanie pomocy należy dołączyć:

  • kopie decyzji ustalających wymiar podatku rolnego na rok 2019 r.;
  • kopie zeznań podatkowych za 2019 r.
  • kopię faktury potwierdzającej dokonanie zakupu komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem wraz niezbędnym oprogramowaniem oraz myszą, klawiaturą i ładowarką – w przypadku dokonania tego zakupu przed dniem złożenia wniosku, ale nie wcześniej niż od dnia 10.12.2020 r.  

Wsparcie można otrzymać jedynie na sprzęt komputerowy zakupiony w terminie od 10 grudnia 2020 r. do 31 marca 2021 r. Rodzic lub opiekun musi dostarczyć fakturę potwierdzającą dokonanie zakup takiego sprzętu do 15 kwietnia 2021 r., do biura powiatowego Agencji, którego kierownik wydał decyzję o przyznaniu pomocy.

Powyższe oznacza, że wniosek o przyznanie 1500 zł wsparcia można złożyć tylko do 30 grudnia 2020 roku, ale zakupu komputera można dokonać po tej dacie. Gdy sprzęt zostanie zakupiony, fakturę należy dostarczyć niezwłocznie do ARiMR, ale nie później niż do 15 kwietnia 2021 roku.


oprac. bcz
Źródło: ARiMR
Fot. Pixabay
24. maj 2024 00:12