StoryEditor

Uwaga! 31 sierpnia mija termin składania wniosków o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze

30.08.2021., 11:41h

Już tylko 2 dni zostały, aby złożyć wniosek o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze. Pomimo zapowiedzi rządu w tym roku stawki się nie zmieniły. Kto, gdzie i kiedy składa wniosek?

Zwrot akcyzy za paliowo rolnicze należy się rolnikowi!

Obowiązujące przepisy mówią, że o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej ubiega się producent rolny. A z kolei, za producenta rolnego uważa się osoby fizyczne, prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które są posiadaczem gospodarstwa rolnego.  

Gdzie gospodarstwo rolne to obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione lub zakrzewione na użytkach rolnych o powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Kiedy i gdzie składamy wniosek o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze ?

Wniosek o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze w obecnym naborze składamy od 1 do 31 sierpnia 2021r, do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych. Wniosek może zostać złożony przez posiadacza zwierząt lub jego pełnomocnika w formie papierowej (jak dotychczas), pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem platformy ePUAP. Pamiętajmy, że jeżeli  masz grunty w różnych gminach, musisz podzielić faktury na różne wnioski, i do każdej gminy złożyć osobno.

Jakie dane i dokumenty musi mieć rolnik składający wniosek o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze?

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej zawiera:

  • imię i nazwisko oraz dane adresowe producenta rolnego
  • NIP rolnika
  • pesel lub numer dowodu osobistego
  • oświadczenie o powierzchni gruntów rolnych w danej gminie
  • pisemną zgodę od współwłaścicieli, jeżeli tacy są
  • numer rachunku bankowego, na który rolnik chce otrzymać zwrot, jeśli nie zostanie podany, pieniądze trzeba będzie odebrać w kasie gminy
  • numer KRS – jeśli rolnik podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego (np. przy spółce z o.o.)
  • faktury VAT, lub ich kopie za zakup oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2021r do 31 lipca 2021r.

Po złożeniu kompletnego wniosku, gmina wypłaca nadpłaconą akcyzę za paliwo rolnicze w terminie 1-31 października tego roku.

Wysokość zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze zależy do ilość hektarów przeliczeniowych i DJP bydła

Tegoroczne limity zwrotu podatku akcyzowego wynoszą: 100 zł do 1 ha użytków rolnych i 30 zł do każdej DJP bydła. W przyszłym roku mają zostać zwiększone od 10 zł i wynosić odpowiednio 110 zł do 1ha przeliczeniowego i 40 zł do każdej dużej jednostki przeliczeniowej bydła.

fot: Pixabay

25. maj 2024 19:41