StoryEditor

Ważna inwestycja w gminie Stopnica jest już na ukończeniu. To inkubator przetwórstwa rolnego w Strzałkowie.

16.02.2022., 11:51h

Działanie inkubatora ma sprzyjać dywersyfikacji źródeł dochodu rolników. Założeniem projektu jest ograniczenie roli pośredników w sprzedaży płodów rolnych takich jak owoce i warzywa, a tym samym promocja „krótkiego łańcucha dostaw”.

Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica Ryszard Zych podpisał umowę o dofinansowanie projektu pn. „Wspieranie rozwoju gospodarczego gminy Stopnica poprzez inwestycje w infrastrukturę służącą przetwarzaniu produktów rolnych – Inkubator Przetwórstwa Rolnego”. Zakład Remontowo-Budowlany, Roman Olszowy z siedzibą w miejscowości Kosowy został wykonawcą robót. Umowa opiewa na kwotę około 1,3 mln złotych. Dofinansowanie pochodzi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na kwotę 433 950 zł.

Ominąć pośredników

Sytuacja na rynku wskazuje jasno na jedną tendencję - skupianie produktów po niskich cenach i późniejsza ich sprzedaż przez pośredników za dużo wyższe stawki. Głównym celem wdrożenia projektu jest zmiana postrzegania płodów rolnych przez rolnika. Owoce i warzywa nie mają być końcowym produktem, a stać się surowcem, który można przetworzyć na towar o dłuższej przydatności do spożycia takie jak susz owocowy i warzywny lub soki.

700 ton owoców rocznie

Na inwestycje składa się przebudowa, rozbudowa oraz zmiana użytkowania istniejącego już budynku gospodarczego w Strzałkowie. Obiekt zostanie również wyposażony w linie technologiczną do produkcji soków o wydajności ok. 700 ton owoców rocznie oraz suszarnię kontenerową o wydajności 30 ton owoców i warzyw.

Inkubator przetwórstwa rolnego, funkcjonować będzie w dwóch wariantach.

- W pierwszym urządzenia inkubatora udostępniane będą osobom zainteresowanym przetworzeniem posiadanych płodów rolnych-owoców, warzyw na sok bądź susz. Rolnik lub klient uczestniczył będzie w procesie produkcji. Będzie on musiał jednak spełniać określone przepisami prawa warunki sanitarno-epidemiologiczne. Drugą opcją jest ta, kiedy pracownik zatrudniony na potrzeby funkcjonowania inkubatora przyjmował będzie dostarczony przez rolnika surowiec celem jego przetworzenia na finalny produkt. Rolnik lub klient nie będzie uczestniczył w procesie produkcji-wyjaśnia Mirosław Rajtar, zastępca burmistrza.

Nad produkcją zawsze będzie czuwał pracownik inkubatora. Odpowiadał on będzie za obsługę między innymi linii technologicznej do produkcji soku i pozostałego wyposażenia inkubatora.

Inkubator jako działalność niekomercyjna

 W związku z niekomercyjnym charakterem inkubatora, wymagane będą jedynie opłaty, które będą pokrywać zwrot kosztów związanych z produkcją-woda, energia elektryczna, gaz.

Państwowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Busku-Zdroju dopuściła już obiekt do użytkowania. Rozpoczęcie działalności inkubatora przewiduje się na wiosnę 2022 r.

Fot umig.stopnica

Źródlo: umig.stopnica/ echodnia.eu

23. maj 2024 01:17