StoryEditor

Większe wsparcie dla rolników ekologicznych - rząd przyjął ustawę!

06.04.2022., 11:58h

Centrum Informacyjne Rządu poinformowało, że projekt ustawy o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej został przyjęty we wtorek 05.04.2022 r.

Rząd przyjął we wtorek 05.04.2022 r. projekt ustawy o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej.

W projekcie o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej zostały określone kompetencje organów dotyczących systemów kontroli i nadzoru nad produkcją ekologiczną, zgodnie z obowiązującymi przepisami unijnymi.

Projekt został przygotowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wprowadza on przede wszystkim rozwiązania dotyczące kwestii utrzymania zaufania do systemu rolnictwa ekologicznego oraz wykonuje postanowienia unijnych przepisów, które dotyczą produkcji i znakowania takich produktów.

System kontroli i certyfikacji

Podstawą funkcjonowania i rozwoju tego sektora rolnictwa jest osiągnięcie wysokiego poziomu zaufania producentów oraz konsumentów do systemu kontroli, oraz certyfikacji. Nowe rozwiązania przewidują również ułatwienia dla producentów oraz mają za zadanie poprawić dostępność produktów ekologicznych na rynku.

Zwiększenie stawek dla rolników ekologicznych

Rolnicy ekologiczni mogą liczyć na zwiększenie stawek wsparcia. Podniesie to wykorzystanie ekologicznego kwalifikowanego materiału siewnego, co z kolei przyczyni się do zwiększenia plonów i jakości, a także podniesie podaż produktów ekologicznych na rynku.

Zniesienie opiniowania

Przepisy zakładają również zniesienie wymogu krajowego opiniowania przez jednostki, które zajmują się certyfikowaniem wniosków o wydanie zgód na zastosowanie odstępstw od zasad produkcji ekologicznej. Ma to na celu przyspieszenie i ułatwienie procedury wydawania zgód dla producentów ekologicznych.

Przepisy mają wejść w życie po upływie siedmiu dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Teraz dokument trafić ma do prac w parlamencie.

Patrycja Bernat
Źródło: portalspozywczy
Fot: envatoelemnets 

21. lipiec 2024 18:07