StoryEditor

Właściwy termin na wapnowanie

30.10.2019., 15:09h

Jak informuje Agrobiznes dostosowanie technologii uprawy do zmieniającego się klimatu to konieczność, trzeba zacząć od badania i odkwaszania gleby, kolejną inwestycją powinno być nawadnianie.

Czas na wapnowanie

Jak informuje Piotr Zieliński – „wapnowanie powinniśmy rozpocząć mniej więcej teraz – koniec października/listopad. Jesteśmy w takim momencie, że na początek przyszłego okresu wegetacyjnego te nawozy będą już działać”.  W tym roku od 1 sierpnia na wapnowanie gleb można składać wnioski o dofinansowanie z Funduszu Ochrony Środowiska. Minister Środowiska Henryk Kowalczyk wyjaśnia – „Sadownicy/rolnicy powinni trafić do Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej. Inspektor Krajowej Stacji wydaje zalecenie nawozowe. Na tej podstawie jest możliwość zakupu wapna, jego wysiewu. Sadownik wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska składa już na ostatnim etapie. Program jest przewidywany dla gospodarstw, które mają powierzchnie poniżej 75 ha. Taką decyzje podjęliśmy wspólnie z Ministrem Rolnictwa mając ograniczoną ilość środków finansowych i wiedząc, że te najmniejsze gospodarstwa najczęściej zaniechały tego zabiegu wapnowania”.

Wapnowanie i nawadnianie kluczem do większego plonu 

Agrobiznes podaje, że dofinansowanie do wapnowania przysługuje do gleb o odpowiednio niskim pH i ma zachęcić rolników do dbania o grunty, czego efektem będzie większy plon. Drugim czynnikiem zwiększającym plon i jakość plonu jest nawadnianie. ARiMR przyjmuję wnioski na tego typu inwestycję, jest to połowa zwrotu poniesionych kosztów kwalifikowanych od 15 do 100 tys. zł. Na temat dofinansowania inwestycji nawadniania informujemy w artykule: 

Nowy program ARiRM na inwestycje w nawadnianie gospodarstw

Żródło: www.tvp.pl

21. lipiec 2024 17:39