StoryEditor

Wpływ koronawirusa na rynki rolne

27.03.2020., 11:00h
Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych przedstawiła kompleksową diagnozę wpływu pandemii koronawirusa na rolnictwo wraz listą postulatów, które mają pomóc rolnikom oraz przemysłowi spożywczemu przetrwać kryzys.

Problemy gospodarcze wynikające z rozprzestrzeniającego się koronawirusa już widać gołym okiem. Dlatego z inicjatywy Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych organizacje członkowskie oraz wspierające przedstawiły jego wpływ na funkcjonowanie rynków rolnych

- Niestety z uzyskanych informacji wynika, że sytuacja jest bardzo zła, a dla niektórych branż nawet tragiczna. Ograniczenia w poruszaniu się, zamknięte granice oraz kłopoty z transportem uderzyły z impetem w rolnictwo. Jako Federacja skupiająca wszystkie branże rolnicze w kraju przekazaliśmy ministrowi rolnictwa listę najważniejszych postulatów do zrealizowania przez rząd oraz streszczenie sytuacji kryzysowych na większości rynków. Liczymy, że rolnicy i rolnictwo, zgodnie z zapowiedziami najwyższych władz, nie zostaną pozostawieni sami sobie. Stawką jest bezpieczeństwo żywnościowe kraju - powiedział Marian Sikora przewodniczący FBZPR, który jednocześnie zwrócił uwagę na ogromne zagrożenie jakie niesie ze sobą problem obowiązkowych kwarantann dla pracowników zakładów przetwórczych. W praktyce może to oznaczać zamykanie ubojni, mleczarni czy młynów, a to grozi załamaniem sprzedaży.  

Ponadto, kolejnym z kłopotów są zamknięte lokale gastronomiczne, które były kluczowym odbiorcą mięsa. Jak podkreślają organizacje zrzeszone w FBZPR, do czasu zniesienia przez rząd ograniczeń ten kanał sprzedaży został całkowicie zlikwidowany. 

Organizacje członkowskie Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych, zważając na trudną sytuację w rolnictwie w związku z epidemią, przedstawiły propozycję działań, które mogą pomóc rolnikom przetrwać kryzys. Oto one:

 1. odroczenie lub anulowanie uiszczania składek KRUS i ZUS,
 2. przyspieszenie uregulowania płatności bezpośrednich za rok 2019,
 3. przyspieszenie wypłat suszowych za rok 2019,
 4. odroczenie spłat rat kredytów,
 5. zwiększenie wysokości pomocy de minimis na 2020 r.,
 6. odroczenie płatności podatku rolnego i czynszu dzierżawnego,
 7. skrócenie okresu zwrotu VAT przez Urzędy Skarbowe i czasowa rezygnacja z rozliczeń w systemie split payment w stosunku do rolników będących płatnikami podatku VAT,
 8. wprowadzenie uproszczonych procedur zaciągania kredytów preferencyjnych,
 9. wprowadzenia zmian do ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników w zakresie zasiłków chorobowych,
 10. zwiększenie kontroli związanych z nieuczciwym obniżaniem cen na produkty rolne, a podnoszeniem cen żywności dla konsumentów,
 11. uruchomienie zakupu na rezerwy państwowe towarów, których nie będzie można wyeksportować, 
 12. wypracowanie procedur zapewniających pomoc rolnikowi w sytuacjach gdy z powodu kwarantanny nie może opiekować się zwierzętami gospodarskimi,
 13. uelastycznienie prawa pracy w sytuacji obowiązkowych kwarantann pracowników.

Komplet dokumentów, który stanowi szczegółowy opis sytuacji trafił już do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

22. lipiec 2024 06:50