StoryEditor

Wspieramy rozwój konkurenta. ARiMR - szkolenie serbskich rolników

27.01.2022., 11:49h

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z Instytucjami z Litwy i Francji, wygrała rywalizację w unijnym konkursie twinnigowym. Czy Polska na tym skorzysta? 

Współpraca bliźniacza 


Komisja Europejska finansuje program, w którym państwa należące do Unii Europejskiej, udzielają merytorycznej pomocy państwom, które dopiero kandydują do przystąpienia do UE.
Składa się na to przede wszystkim przeprowadzanie szkoleń i wizyty studyjne. 

Projekt ma trwać około dwóch lat. W tym czasie Serbowie otrzymają wiedzę o funkcjonowaniu rynków rolnych na terenie Unii Europejskiej. Wiedza ta potrzebna jest do wprowadzenia rozwiązań administracyjnych na terenie Serbii i usprawnienia regulacji prawnych. Projekt rozpocznie realizację w kwietniu 2022 roku, a Komisja Europejska przeznaczyła na ten cel 1,8 mln euro

Wiedza z Polski

13 stycznia 2022 roku podjęto decyzję, że Serbowie wiedzę czerpać będą od Polaków,dokładnie - od ekspertów z ARiMR, Litwinów i Francuzów, którzy konkurowali z konsorcjum złożonego z agencji płatniczych Austrii, Włoch i Węgier.

Projekt ARiMR - Serbia partnerem rozwojowym Polski

Jak podaje gov.pl: 

-Projekt ARiMR będzie drugim w ostatnich latach tak dużym projektem twinningowym realizowanym przez polskie instytucje w Serbii. We wrześniu 2021 r. miała miejsce inauguracja wspólnego projektu UOKiK z partnerami z Niemiec i Słowacji poświęconego wzmocnieniu miejscowego systemu ochrony konsumentów. Serbia pozostaje też największym partnerem rozwojowym Polski w regionie. W 2021 r. ze środków finansowych polskiej pomocy rozwojowej zrealizowano w Serbii 6 projektów w obszarach: ochrony zdrowia, edukacji oraz ochrony środowiska.

Patrycja Bernat
Źródło: gov.pl
fot: pixabay

25. wrzesień 2023 11:12